Har du utfordringer i din privatøkonomi?

Merker du at regningsbunken vokser, og at kontoen er tom før lønningsdagen? Her er noen råd om hvordan du best kan håndtere dette.

Ta kontakt med kreditorene dine så tidlig som mulig

Det er viktig at du så raskt som mulig kontakter kreditorene dine for å vise at du jobber med en løsning, og for å hindre at det påløper unødige kostnader i den perioden du trenger for å komme frem til en totalløsning
Skaff deg oversikt over ditt forbruk og dine inntekter

Det er viktig at du så raskt som mulig forsøker å skaffe deg en oversikt over forpliktelsene og gjelden du har. Du kan bruke oversikten ”Mitt forbruk” i nettbanken. Husk at du også må ta med kjøp gjort med kredittkort i beregningen av hvilke forbruk du har per måned.

Hvordan kan du skape balanse i hverdagsøkonomien?

Med en oversikt over eget forbruk og egne inntekter må du ta stilling til hvilke deler av forbruket ditt du kan redusere. Før du har skapt balanse i hverdagsøkonomien vil det være vanskelig å finne en løsning.

Bruk standardbudsjett på SIFO.no for å danne deg et bilde av om forbruket ditt er på nivå med et nøkternt normalforbruk, eller om du har potensial for innsparinger.

Du kan også vurdere hvilke muligheter du har til å øke inntektene dine. I en slik gjennomgang må du først se på rene forbruksutgifter, og deretter også vurdere om du har råd til å ha forpliktelser som husleie og bil på samme nivå som i dag.

Det finnes hjelp og støtte der ute

Bruk støtteapparatet som er etablert. Du kan blant annet ringe 800 GJELD (80045353) for å få veiledning over telefonen dersom du føler at du står fast. Det er også mulig å få møte med gjeldsrådgiver på NAV dersom du har behov for det. Vi anbefaler at man alltid bruker det offentlige tilbudet om gjeldsrådgiving. Vi ser at de kundene som har knyttet til seg ulike private gjeldsrådgivere har blandet erfaring med dette, og at slik hjelp kan vise seg å bli kostbar.

Vær åpen med familien din om situasjonen

Du kommer til å trenge støtte fra dine nærmeste i å manøvrere deg ut av situasjonen. Det er derfor viktig at du er åpen om utfordringene dine slik at du kan få motivasjon og støtte fra dine nærmeste i stedet for å bruke energi på å forsøke å skjule at du har betalingsutfordringer.

Ikke alltid lett eller lurt å låne mer

Bankene er i dag opptatt av vurdering av din betjeningsevne og betalingshistorikk i tillegg til sikkerheter. Dersom du i en periode har hatt utfordringer med regningsbetaling og forbruksgjeld så vil banken derfor normalt være skeptisk til å gi deg ytterligere lån.

Vi anbefaler heller ikke at man involverer kausjonister eller medlånetakere i en opprydding i privatøkonomien uten at man samtidig får bistand fra en gjeldsrådgiver i kommunen. Det er viktig at alle muligheter man har til å frigjøre penger til å innfri gjeld er med i en totalløsning, og at man ikke prioriterer løsning for de kreditorene som er hissigst i krav uten at man ser at det er mulig å finne en slik totalløsning.

De fleste er villig til å forhandle

Har du en oversikt over din betalingsevne per måned, eller en mulighet til å få fristilt noe penger, så er de fleste kreditorer villig til å inngå betalingsavtaler med deg.

Vær åpen om hva du har å rutte med, og send alle kreditorer et brev hvor du viser månedsøkonomien din og totallisten over kreditorer. Vær også konkret i forslaget på hvilke delbetaling du kan gjøre på gjelden fremover.

Vår erfaring er at de fleste kreditorer som ikke har pant i bil eller bolig strekker seg langt for å finne en betalingsordning med deg.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.