Hvordan er boligen din forsikret?

Bolighuset er gjerne det dyreste vi eier. Men hvordan er det forsikret, og hvilke skader er det du vil ha dekt? De fleste vil ha bygd opp huset om det brenner ned. Men, hva med skader som skyldes vann, sopp eller skadedyr?

Vi anbefaler at du kontrollerer forsikringsavtalen din om du har forsikret ”riktig” hus – både med hensyn på beliggenhet, størrelse, byggeår og bygningsstandard. Er alle bygningene på eiendommene medforsikret? Mange eiendommer har bygninger som garasje, uthus og dukkestue og det er viktig at disse også er forsikret.

Fullverdi eller førsterisiko

Når du forsikrer bygninger har du valget mellom forsikringsformene fullverdi eller førsterisiko. Fullverdi gir gjenoppbygging av tilsvarende bygning, mens førsterisiko gir gjenoppbygging inntil valgt forsikringssum.

Vår husforsikring gir deg fullverdigaranti. Det vil si at dersom huset blir totalskadet bygger vi det opp fra grunnen igjen – uten å trekke fra for elde og slitasje.

Hvilke skader er du opptatt av å få dekt på huset ditt?

Har du tenkt over hvilke skader som du ønsker å ha dekt på forsikringen? Mange svarer at de vil ha bygd opp huset om det brenner ned. Men, hva med skader som skyldes vann, sopp eller skadedyr?

Hos oss kan du velge mellom to ulike dekninger, standard hus og topp hus. Hva du velger er avhengig av ditt behov. Vi tilbyr også egen tilleggsdekning for sopp, råte og innsekter.

Vi har de mest fornøyde forsikringskundene – både før og etter skade. Les mer om dette her.

standard husforsikring
topp husforsikring

Skadeforebygging lønner seg!

Ved å gjøre boligen din sikrere mot innbrudd og skader reduserer du sjansen for at en skade oppstår. Skadeforebyggende tiltak blir premiert med rabatt på forsikringen.
Tiltak som gir rabatt

Vi anbefaler alle å kontrollere forsikringsavtalen sin for at boligen er forsikret slik den skal og ønskes. Gjør det allerede i dag – når skaden har skjedd er det for sent!

Bestill møte med rådgiver.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.