Slik bør du finansiere bilkjøpet

De fleste tar opp lån når de skal kjøpe bil. Bør du velge et rent billån eller skal du heller låne med pant i bolig? Her er noen ting du bør tenke over før du bestemmer deg.

En periode med kraftig økning i boligprisene har gjort det mulig for mange å spare rentekroner ved å finansiere bilkjøp gjennom boliglån. Normalt vil du kunne spare noen tusen i rentekostnader med en slik løsning, men det er viktig at du er klar over at bruk av ledig sikkerhet i bolig til bilkjøp også kan bli kostbart.

Handlingsrom har en verdi – ikke lån til pipa for å finansiere bilen

Husk at du bare kan låne til bil når du kjøper den. Dersom du bruker boligen til å finansiere bilkjøpet så reduserer du mulighet til å låne opp på boligen senere. Det er heller ikke mulig å ta pant i bilen etter at du har kjøpt den. Tenk derfor nøye over om du har ledig sikkerhet på boligen til å tåle en uforutsett kostnad dersom du ikke har oppspart en buffer og vurderer å bruke boligen til å finansiere bilkjøpet. Selv om billånet kan koste mer, så kan det være en løsning som sikrer at du unngår dyre forbrukslån hvis det skulle skje noe med boligen din. Husk derfor å ta hensyn til også fremtidig lånebehov og usikkerhet i regnestykket på hva som lønner seg.

Velg eget lån med kort løpetid

Alt for mange tar opp nytt annuitetslån på boligen for å finansiere bilkjøpet. Har du eksempelvis 25 år løpetid på lånet. Det tar da lang tid før bilen er nedbetalt, og du fortsetter med avdrag på boligen. Med et boliglån på 2,5 millioner betaler du ca 5.000 i avdrag i måneden det første året. Dette innebærer at du ved kjøp av en bil til 400.000 ved å låne opp på bolig kroner faktisk betaler ned mindre enn verdifallet det første året, og at du skyver resten av boliglånet foran deg i perioden frem til bilen er nedbetalt. Bytter du bil ofte kan du risikere at du ikke har betalt ned like mye som verdifallet, og at du faktisk over tid øker gjelden på boligen og reduserer handlingsrommet ditt.

Jeg anbefaler at man beholder billånet som et eget lån, og at man der kan holde oversikt over hvordan nedbetalingen skjer i forhold til verdifallet på bilen. Alternativt at du reduserer løpetiden på lånet litt til bilen er nedbetalt, og at du heller øker den igjen når du er ferdig med nedbetaling av bilen.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.