Lakseprofessorat

Verdens første lakseprofessor

Havbruksnæringen i Midt-Norge sammen med leverandørindustrien har etablert et bedriftsproffesorat knyttet til institutt for Biologi på NTNU. SpareBank 1 SMN støtter professoratet for å bidra til å trygge en bærekraftig fremtid i havbruk.

Havbruksnæringen i Midt-Norge ønsker å være best i verden. Skal man bli det må man knytte sammen kunnskap, kompetanse og erfaring. Med dette som bakgrunn har Havbruksnæringen i Midt-Norge sammen med leverandørindustrien etablert et bedriftsprofessorat ved NTNU. Professoratet blir knyttet til institutt for Biologi og formålet er forskning særlig knyttet til havbruk. 29. oktober signerte partene avtalen og dermed var verdens første lakseprofessorat et faktum.

Midt-Norge – landets viktigste område for utvikling av havbruksnæringen

Det var på Hitra og Frøya at laksenæringen først vokste frem. Nå får Midt-Norge en lakseprofessor som gjennom forskning skal innhente kunnskap for å bringe havbruket videre. SpareBank 1 SMN er regionens viktigste bank for havbruksnæringen. Sammen med andre leverandør- og oppdrettsbedrifter er vi viktige bidragsytere for finansiering av professoratet. For banken sin del kommer finansieringen fra bankens gavefond.

Sjømatforbruket vil øke i årene fremover og potensialet for vekst i næringen er meget stort. I banken er vi opptatte av at veksten innen havbruksnæringen skjer balansert og er bærekraftig.

Havbruksnæringen er en viktig næring i kystområdet og i hele regionen der banken har sitt markedsområde. Oppbygging og utvikling av lakseindustrien har gitt trygge arbeidsplasser og grunnlag for optimisme og trivsel i lokalsamfunnene. Mange av familiene som har sine arbeidsplasser og inntekt fra havbruksnæringen, har sine boliglån i SpareBank 1 SMN. Banken ønsker å bygge opp under fremtidstroen og å sikre vekst knyttet til havbruksnæringen.

Bærebjelken i havbruksnæringens videre utvikling må være kunnskap og forskning. Gjennom å støtte et professorat knyttet til forskning for bærekraftig og balansert vekst i havbruksnæringen vil vi bidra til å trygge en bærekraftig fremtid.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.