Bønder har Norges farligste yrke

Bønder har Norges farligste yrke

Landbruks- og matdepartementet offentliggjorde 28.11.2013 en rapport om ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Minst seks prosent av norske bønder utsettes for en ulykke med personskade hvert år.

De fleste ulykkene skjer i forbindelse med håndtering av store dyr, traktor og tunge maskiner. Men årlig er det i tillegg hele 5 % andre personer på gården som også utsettes for ulykke. Halvparten av disse ulykkene rammer kårfolk og bondens ektefelle/samboer, 21 % rammer bondens barn eller barn på besøk og ca 25 % rammer innleid arbeidshjelp.

I 2012 ble 2 700 personer rammet, 21 % av ulykkene medførte innleggelse på sykehus, og hele 34 % av ulykkene medførte sykmelding over en uke.

Det er ingenting som tilsier at bøndene tar lett på HMS og sikkerhet på gården, men de er også utsatt og eksponert for mange stoffer og gasser som hydrogensulfid og ammoniakk, og de puster inn mikroorganismer som bakterier og soppsporer og er mye utsatt for sopp og midd.

Vi kan ikke redusere daglig risiko, men vi har forsikringsløsninger som kan lette det økonomiske hvis uhellet er ute. Som selvstendig næringsdrivende kan bonden spare til pensjon med inntektsfradrag, 2 – 4 % av næringsinntekt, men det viktigste er at det kan tilknyttes uførepensjon inntil 70 % av lønn og en dødsfallserstatning som gir 1 278 675 kroner skattefritt til etterlatte. Kostnaden for risikodekninger for en mannlig bonde på 40 år per måned er kun 584 kroner, i tillegg kommer sparing til alderspensjon på mellom 2 og 4 % av lønn. Alt kan utgiftsføres.

Hvor mye koster det totalt i måneden?

Månedlig kostnad for å spare 488 kroner i måneden (2 % sparing). Prisen varierer med både alder kjønn og yrke. Priseksemplene er basert på en årsinntekt på 375 000 kroner, pensjonsalder 67 år og en uføreytelse på 70 %.

Bønder har norges farligste yrke

Les hele rapporten.

Kontakt din rådgiver i SpareBank 1 SMN. Her får du råd om forsikringer som kan hjelpe deg og din familie hvis uhellet er ute.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.