Nå skal det lønne seg å jobbe (Foto: Shutterstock)

Det skal lønne seg å jobbe

Banklovkommisjonen la onsdag 4. desember frem sitt lovforslag for uførepensjon i privat tjenestepensjon. Forslaget er tilpasset folketrygdens nye uføretrygd. Begge regelverkene ventes å tre i kraft fra 2015. For bedriftene blir det fortsatt frivillig å tilknytte uførepensjon.

Den nye uføretrygden i folketrygden skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd slik at de med redusert og variabel arbeidsevne stimuleres til å delta mer i arbeidslivet. Dette er gjort ved at uføregraden beholdes selv om man prøver seg i arbeid, samtidig avkortes pensjonen mot arbeidsinntekt utover et fribeløp på 0,4 G. Dette prinsippet er videreført i Banklovkommisjonens forslag for uførepensjon. Men bedriftene skal fortsatt selv bestemme om de skal ha uførepensjon.

Tabell uførepensjon

– Produktet er godt tilpasset og et viktig supplement til ny uføretrygd i folketrygden. Det gir også arbeidsgiverne stor grad av fleksibilitet, mener Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Det er positivt at departementet allerede har sendt lovutkastet på høring og det er viktig at saken følges opp av departementet så raskt som mulig etter at høringen er gjennomført, mener Kreutzer.

Forslaget er nå sendt på høring og det blir spennende å se hva som blir den endelige loven. Her er det absolutt muligheter til stede for at loven ikke er identisk med forslaget – LO og NHO er ikke alltid helt samstemte.