Hvis du snur huset opp ned – hvor stor er verdien av det som faller ut?

Du bestemmer selv hvor mye innboet ditt skal forsikres for. Summen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en skade. Har du satt den for lavt og det skjer en totalskade vil det få uheldige konsekvenser siden det ikke blir nok til å gjenskaffe de samme gjenstandene som har blitt ødelagt.

Husk at du må ha innboforsikring i alle boligene som du har – både bolighus og fritidshus.

Hjelp til å beregne forsikringssum

For de aller fleste kan det være vanskelig å beregne hva som er riktig forsikringssum på innbo og løsøre. Som en veiledning anbefaler vi at du bruker FNHs innbokalkulator. Den gir deg et forslag til forsikringssum basert på antall rom i boligen, antall personer i familien og standarden på møbler, klær og annet innbo.

Innbo1

Den nøyaktige verdien av innboet ditt får du ved å foreta opplisting og verdisetting av hver enkelt gjenstand i hele boligen. Hvis du snur huset opp ned – hvor stor er verdien av det som faller ut?

Har du hjemforsikring via medlemsorganisasjon bør du undersøke om den er dekkende for ditt innbo. Det er ulike forsikringssummer for de kollektive forsikringsordningene.

Topp innboforsikring danker ut standard!

Er du opptatt av å ha den beste innboforsikringen – da må du velge topp innbo.

Innbo2

Vi anbefaler alle våre kunder å ta bilder eller filme innboet som er i hele boligen. Ta også med det som befinner seg i skuffer og skap. Dette bør du lagre elektronisk – for eksempel på nettsted eller mail. Da har du alltid tilgjengelig dokumentasjon – i tilfelle uhellet er ute!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.