Nå blir det mulighet til å øke sparesatsene kraftig i bedriftens pensjonsavtale

Med de nye sparesatsene ivaretas spesielt de høytlønnede i bedriften, ansatte som har lønn mellom kr 605.000 og kr 1.022.940. (7,1 – 12G).

Ny Lov om tjenestepensjon ble vedtatt 5 desember. Forskriftene til loven kommer før jul og når disse er på plass vil helt nye sparesatser bli tilgjengelige for alle bedrifter som har innskuddspensjonsavtaler. Det gjelder også de som har obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

De nye satsene er:

  • Inntil 7 % sparing av all lønn inntil kr 1.022.940 (12 G)
  • Tilleggsparing på inntil 18,1 % av lønn mellom kr 605.239 og kr 1.022.940 (7,1 – 12G)

Årsaken til at tilleggssparingen for lønn mellom 7,1 – 12 G er økt så kraftig er på grunn av at ved innføringen av ny folketrygd fra 2011, så er det ingen pensjonsopptjening i folketrygden for de med lønn over 7,1 G. Det blir da bederiftene som får ansvaret for all pensjonssparing over 7,1 G.

Med det nye regelverket åpner det seg muligheter for bedriftene slik at de kan tilby svært gode pensjonsløsninger for å sikre seg attraktiv arbeidskraft.

Eksempel: Med de gamle sparesatsene kan en ansatt med lønn på kr 1.022.940 maks få spart kr 62.220 pr år i bedriftens pensjonsavtale. Med de nye satsene kan det spares kr 147.020 pr år i bedriftens pensjonsavtale.

De nye satsene vil bli tilgjengelig så snart  Stortinget har vedtatt forskriftene til den nye loven, og det er lovt før jul. Vi får håpe at julenissen ikke pensjonerer seg ennå.  :-)