Ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring er vedtatt. Hva betyr det for deg og din bedrift?

Banklovkommisjonen kom med sitt lovforslag i februar. Forslaget ble sendt på høring men på grunn av svært sprikende tilbakemeldinger har Finansdepartementet innstilt til ny lov ganske så ulikt det opprinnelige forslaget fra banklovkommisjonen.

Hva er nytt i Lov om kollektiv tjenestepensjon?

Den nye loven som trer i kraft den 01.01.2014 regulerer først og fremst innføring av ”hybride” tjenestepensjonsordninger. Hybride tjenestepensjonsordninger er de såkalte Grunn- og Standardmodeller for privat sektor og var Banklovkommisjonens forslag i februar i år. De store livsforsikringsselskapene har alle varslet at de ikke ønsker å tilby noen hybrid tjenestepensjon for sine bedriftskunder. Disse er også skuffet over at det ikke kom et sett med overgangsregler slik at man kunne avviklet ytelsespensjon i privat sektor i løpet av 2-3 år.

Det viktigste i forbindelse med ny Lov om tjenestepensjon, er at man nå vil endre knekkpunktet for innskuddspensjon fra 6 G til 7,1 G. Lovverket har tilpasset seg pensjonsopptjeningen i folketrygden som er 18,1 % av lønn inntil 7,1 G. Det betyr at innskuddsplanen for innskuddspensjon vil bli endret.

I forbindelse med lovvedtaket kom det ingen forskrifter om tilpasning av det eksisterende innskuddspensjonsproduktet til den nye loven, men de kommer. Sannsynligvis allerede før jul.

Frem til nå har sparesatsene i innskuddspensjon vært maks 5 % av lønn mellom 1 – 6 G, og maks 8 % av lønn mellom 6 – 12 G. De nye satsene blir inntil 7 % av lønn mellom 0 – 7,1 G og inntil 25,1 % av lønn mellom 7,1 – 12 G. Obligatorisk tjenestepensjon(OTP) vil fortsatt ha sparing på 2 % av lønn inntil 12 G, men her vil bedriften kunne velge å spare fra første krone(0 G)istedenfor 1 G.

I den nye loven åpnes det for en tilsynelatende voldsom økning i sparing av lønn mellom 7,1 – 12 G, hele 25,1 %. Det skyldes at ny folketrygd har 18,1 % pensjonsopptjening av lønn inntil 7,1 G, men ingen opptjening mellom 7,1 – 12 G. For å kompensere for det ”tapet” ansatte som har lønn over 7,1 G lider, vil bedriften her kunne spare inntil 18,1 % i tillegg til de maks 7 % som gjelder for 0 – 12 G. Det er maks 7 % for 0 – 7,1 G.

Mange bedrifter spør seg om de må endre en eksisterende innskuddspensjonsavtale. Her er svaret nei hvis bedriften har en ”flat” sparesats, f.eks 3 % av lønn mellom 1 og 12 G. For de bedriftene som har ulik sparesats som f.eks 3 % for 1- 6 G og 5 % for 6 – 12 G er svaret ja. Disse bli endret til sparing inntil 7,1 G og sparing mellom 7,1 – 12 G. De det gjelder blir kontaktet av oss.