Ny lov om tjenestepensjon er vedtatt (Foto: Shutterstock)

Ny lov om tjenestepensjon vedtatt – hvilke konsekvenser har det for din bedrift?

Ny lov om tjenestepensjon med forskrifter ble endelig vedtatt i Statsråd på Slottet fredag 13 desember. Med de nye forskriftene på plass har bedrifter som har innskuddspensjon fått en unik mulighet til å tilpasse sin pensjonsavtale til ny folketrygd som kom i 2011. Samtidig må alle bedrifter endre sine avtaler i innen 31.12.2016.

Da er omsider hele loven med forskrifter vedtatt med virkning fra 01.01.2014. Men får det noen umiddelbare konsekvenser for bedrifter med innskuddspensjon? Her er svaret nei.

Først fra 2017 må alle pensjonsavtaler være tilpasset ny lov. Det er heller ingen dramatisk endring som må gjøres. Knekkpunktet for sparing som til nå har vært 6 G blir nå tilpasset folketrygdens knekkpunkt på 7,1 G. Så nå blir det sparing fra 0 – 7,1 G, og fra 7,1 G til 12 G. Men sparing mellom 0 – 1 G vil fortsatt være frivillig.

De nye sparesatsene er inntil 7 % av lønn mellom 0 – 7,1 G, og inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Ny folketrygd har ingen opptjening mellom 7,1 – 12 G.

Nå blir det mulig å få svært gode innskuddspensjonsavtaler innenfor skatteloven, også for de med lønn mellom 605.000 og 1.022.000 kr (7,1-12 G).