Nye sparesatser for innskuddspensjon fra 1. januar (Foto: Shutterstock)

Nye sparesatser for innskuddspensjon for bedrifter blir innført fra 01.01.2014. Hvilke utslag kan det gjøre for pensjonen?

For å illustrere mulige konsekvenser av de nye sparesatsene som er vedtatt sammenlignet med de gamle, vil jeg i dette innlegget vise dette med eksempler.

Eksemplet jeg har satt opp gjelder Rune. Han er født i 1986 og har en årslønn på kr 767 000.

Eksempel 1: Bedrift med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hvor sparing er 2 % av lønn mellom 1-12 G.

Årlig sparing er kr 13 639 og Rune får 41 % av lønna i pensjon inkludert folketrygd.

Eksempel 1

Eksempel 2: Bedrift med maks sparing etter dagens regelverk med sparing 5 % 1-6 G, og 8 % 6-12 G.

Årlig sparing er kr 41 770 og Rune får en pensjon på 62 % av lønn inkludert folketrygd.

Eksempel 2

Eksempel 3: Bedrift med maks sparing etter nytt regelverk med sparing 7 % 0-12 G + 18,1 % for 7,1-12 G.

Årlig sparing er kr 83.020 og Rune får en pensjon på hele 92 % av lønna inkludert folketrygd.

eksempel3

Med de nye satsene kan en bedrift fra 1 januar 2014 spare hele kr 147 020 til en ansatt med lønn på kr 1.022.000(12G) mot kr 62 229 etter dagens regelverk. Og det er innenfor skatteloven.

Det er en fantastisk forbedring og nå får også bedriftene en unik mulighet til å etablere svært gode pensjonsordninger de kan bruke for å markedsføre seg selv i kampen om attraktiv arbeidskraft. Pensjon blir mer og mer en viktig del av lønna. Nå snakker vi…