Overdragelse av gårdsbruk

Tips før årsskiftet

Planlegger dere overdragelse av gården? Regjeringen planlegger endringer i regelverket, og for å sikre kjøper optimale fradrag i forhold til dagens regelverk, bør dere vurdere å framskynde overdragelsen.

Hvis du som aktiv gårdbruker planlegger å gjøre investeringer i nærmeste framtid, kan det være greit å få investeringene fakturert før årsskiftet.

Gårdsoverdragelser
I forbindelse med at den nye regjeringen vil avskaffe arveavgiften, kan det ligge an til at man også mister muligheten til å skrive opp verdiene på driftsløsøre. Hvis det skjer, vil det føre til at man mister grunnlag for senere avskrivinger og dermed fradrag i forhold til dagens regelverk. Det vil gi mindre fradrag og dermed mer skattebetaling.

Disse endringene er ikke endelig utformet enda, men for å sikre at man kommer inn under eksisterende regler, kan det være en god del å hente ved å framskynde evt. kommende gårdsoverdragelser slik at de kan dateres senest 31. desember 2013. Et godt tips kan være å drøfte dette med din regnskapsfører.
Les mer om generasjonsskifte. https://blogg.smn.no/2012/10/generasjonsskifte-i-landbruket/

Investeringer og MVA
Den mest vanlige MVA-regelen for landbruk er at MVA-oppgjør skjer innen 10. april året etter transaksjonen er gjennomført. Det betyr at hvis man har planer om investeringer i nær framtid, kan det være en del å hente på å gjennomføre dette i nåværende ligningsår. Da går det kortest mulig tid til man får refundert MVA-utlegget. Det presiseres at varen må være fakturert og levert innen 31. desember.

Har du behov for finansiering?
Vi hjelper deg med gode finansieringsløsninger slik at du ikke trenger å utsette viktige investeringer på gården. En investering bør ikke være skattemotivert, men hvis du har et reelt behov er det greit å få investeringen fakturert før årsskiftet. Les mer om finansieringsmuligheter.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.