Uførebombe i 2014!

Vi får 11 000 flere uføre i Norge i løpet av 2014. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kaller det en uførebombe.

Fra mars 2010 ble 162 000 personer overført til Arbeidsavklaringspenger(AAP). De var overført fra de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Man kan motta AAP i maks 4 år, og fra mars 2014 vil svært mange av disse bli erklært uføre. Det er 39 300 mottakere av AAP som har nådd maks stønadsperiode 28.02.2014.

I tillegg til uførepensjon vil noen kunne komme seg i arbeid. Andre vil bli ”avklart” for arbeid men står uten jobbtilbud, mens en tredje gruppe vil ha behov for sosial stønad fra kommunen.

Eriksson sier at han ikke vil utelukke at flere av disse kunne vært i arbeid hvis de hadde fått en bedre oppfølging og et høyere aktivitetskrav tidlig i stønadsforløpet.

Regjeringen mener det ikke vil komme ytterligere uførebomber i årene som kommer.