Boligsparing for ungdom

La januar bli BSU-måneden

Norges beste spareordning for unge har blitt enda bedre. Maksimalt årlig sparebeløp i BSU er økt til 25.000 kroner per år, og totalt sparebeløp øker til 200.000. Slik sikrer du at du får maksimalt ut av din BSU sparing.

Hvorfor venter mange til desember med å fylle på BSU?
Mange er redd for å låse sparepengene før året er omme. Du bør vite at du faktisk kan ta ut igjen årets sparebeløp helt frem til nyttår. Det er bare penger som er spart i tidligere år som er sperret for uttak. Siden renten på BSU er mye høyere enn på andre konti så får du på den måten maksimal rente på sparepengene uavhengig av om du klarer å spare hele beløpet ved årsslutt.

De som ikke er fylt 33 og som har nådd maksimalt sparebeløp kan spare videre
Med endringen i maksimalbeløp for sparing til BSU kan de som hadde nådd den gamle maksimalgrensen på 150.000 i sparebeløp uten renter spare videre mot den nye grensen. Det er også viktig at de som sparer månedlig i spareavtale vurderer å justere opp sparebeløpet slik at det blir lettere å fylle opp det årlige sparebeløpet på 25.000.

Dersom du kan nå maksimalt sparebeløp så bør BSU vente til du har skattbar inntekt
Fyller du opp BSU i et år du ikke har skattbar inntekt så vil du ikke få skattefradrag for disse pengene. Dersom du tror du kan nå maksimaltaket på 200.000 så er det derfor lønnsomt å vente med BSU sparing til du betaler skatt. Tapet av skattefradrag vil være mye større enn det du eventuelt tjener i renter.

Start alltid BSU før du kjøper bolig, og ikke bryt kontoen unødig ved boligkjøpet
Selv om du ikke kan spare mye så åpne konto før boligkjøpet så du kan spare på den senere. Er du så heldig at du kan komme inn i boligmarkedet uten å bryte BSU så prøv å få dette til. Du vil da kunne fortsette sparing frem til du når aldersgrensen for ordningen.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.