Storbrannen i Flatanger

Brannen i Flatanger er nå under kontroll, men har etterlatt seg et lokalsamfunn i aske. Værforholdene har vanskeliggjort slokkingsarbeidet, men vinden har nå avtatt. Vi er på stedet for å hjelpe våre bank- og forsikringskunder.

Kunder er kontaktet og informert

– Vi har vært i kontakt med alle våre forsikringskunder – både privatkunder og næringslivskunder. De har fått god informasjon om hvordan de kan melde skade, om oppfølging og bistand de vil få, samt om hva som skjer videre, forteller Johnny Kvernbråten, banksjef i SpareBank 1 SMN.

Av erfaring vet vi at informasjonsbehovet er stort ved en hendelse som dette. Dette kan dreie seg om økonomisk førstehjelp, hjelp til å skaffe midlertidig bolig og generelt svare på spørsmål.

– Hovedbudskapet vi deler er at alle våre kunder som har fått skade som følge av brannen må melde dette til SpareBank 1 Forsikring på telefon 02300, eller ta kontakt med våre personer fra SB1 Forsikring som er på stedet og kan bistå.

Utbredte skader

Vi har enda ikke oversikt over hvor mange av våre kunder som er direkte berørt. Brannen er nå under kontroll, men branntomtene er ikke frigitt, noe som gjør det vanskelig å få oversikt. SpareBank 1 Forsikring har så langt fått meldt flere skader på hus, innbo, bygg og fritidshus.

– Det kan også være kunder som har eiendeler, for eksempel båter, campingvogner og annet som er skadet. Disse kundene må snarest melde disse skadene inn til sitt forsirkingsselskap, sier Kvernbråten.

Vi er på stedet

Det ble holdt et infomøte i regi av Flatanger kommune tidligere i dag. Formålet med dette var blant annet å informere de berørte om videre bistand og økonomisk førstehjelp. Lensmann, ordfører, rådmann samt kommunens kriseteam er til stede. Vi deltok på møtet med tre representanter fra SpareBank 1 Forsikring for å svare på spørsmål og hjelpe kunder.

– For å kunne bistå våre kunder best mulig i en slik krisesituasjon, så har vi fremdeles nødvendige personer på stedet – i tillegg kan du kontakte oss på 02300, sier Kvernbråten. Han forteller at våre folk på stedet også har mottatt flere henvendelser fra kunder i andre forsikringsselskap som søker hjelp og bistand.

Hjelp i en krisesituasjon

Dersom det er behov for nødvendig krisehjelp til å anskaffe nødvendig klær o.l. og du har innboforsikring i SpareBank 1 eller Kollektiv Hjemforsikring i LO kan vi bidra med nødhjelp. Ta i så fall kontakt med oss på telefon 02300.

– For de berørte som har lån i SpareBank 1 SMN, og som har bekymringer knyttet til det, oppfordrer vi til å ta kontakt med sin rådgiver i banken. Vi vil selvsagt strekke oss langt for å finne løsninger, slik at økonomi ikke blir en bekymring i denne vanskelige situasjonen, forteller bankens privatøkonom, Endre Jo Reite.

Informasjon om storbrannen

Informasjonen fra Politiet i Nord-Trøndelag forteller at deler av bebyggelsen i Hasvåg og Småværet er nedbrent. Ingen personer er meldt skadd eller omkommet. Kommunen har bekreftet at alle de 33 fastboende i området er uskadde. Det er en del fritidsboliger på Flatanger, men så langt er det ingenting som tyder på at det har vært folk i boligene som ikke er gjort rede for. Totalt er det registrert 139 bygninger i området.

Du finner oppdatert informasjon om krisen her.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.