Hva gjør egentlig Labb og Line på Tinder?

Labb og Line har vært på Tinder for å prate om bank. Målsettingen vår var å komme i kontakt med en målgruppe det er vanskelig å nå gjennom tradisjonelle kanaler, på en morsom og litt annerledes måte.

Testperioden ga umiddelbar respons. Labb og Line fikk så mange såkalte “matches”  at det var umulig å holde dialogen i gang med alle. Tinder var en ny kanal vi ønsket å prøve ut for å engasjere unge voksne i privatøkonomiske tema. Målsettingen var ikke hovedsaklig å selge våre produkter, men å gå i dialog. Blant annet spurte vi hva som var viktig for kundene i valg av bank, eller om det var noen ting vi kunne hjelpe de med.

Ved å holde oss innenfor sjargongen til plattformen, og uten å drive med direktesalg av produkter, ble både Labb og Line tatt imot godt. Noen syntes det var gøy, mens med andre ble det snakket om alt fra BSU til sommerjobber. Av flere hundre meldinger fikk vi bare noen få negative tilbakemeldinger.

Når avisene i etterkant slår det opp, ser vi at budskapet tatt ut av sammenhengen og at den spesielle sjargongen på Tinder kan oppfattes som negativt. Vi kan imidlertid love at det er andre på Tinder med langt værre motiv enn oss. :-)

Vi kommer til å fortsette med å prøve ut ulike måter for å kommunisere med kundene våre på, og etter avsluttet testperiode vil vi vurdere hvorvidt vi kommer til å fortsette å være på Tinder.