Kan du leve med halv lønn?

Kan du leve med halv lønn?

Blir du syk eller utsatt for en ulykke, og må slutte å jobbe vil du ikke lenger få lønnen som du har i dag. Å bli arbeidsufør kan faktisk bety halvering av lønn, men utgiftene dine halveres ikke. Heldigvis finnes det løsninger!

De aller fleste som blir arbeidsufør opplever at inntekten reduseres. Vet du hva som skjer med din inntekt? Er den fortsatt høy nok til å betale alle utgifter som du har i dag? Boliglån, kommunale avgifter, strøm, mat, barnehage/SFO, forsikringer og alle andre utgifter. Hvis ikke – hva skal du kutte på?

forsikringsblogg2

Lønn annenhver måned – i hvert fall uten uføredekning

De aller fleste av oss tenker at arbeidsledighet ikke vil ramme meg. Men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 40 % sannsynlig at en kvinne på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene. Mens det er 35 % sannsynlig at en mann på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene. Så det er mange som rammes!

forsikringsblogg

Utbetalingen fra folketrygden ved arbeidsuførhet utgjør omtrent halvparten av lønnen du har i dag. Jo høyere lønn du har i dag – desto større blir inntektsbortfallet ved arbeidsuførhet.

Tjener du kr 400.000 og blir arbeidsufør får du bare 53 % av dette i uførepensjon fra folketrygden. Eller sagt med andre ord; halv lønn. Og det får du så lenge du er arbeidsufør! Spørsmål som du må stille deg er om du klarer å opprettholde samme levestandard med ny lønn. Hvis ikke – ønsker du å endre levestandard?

Det finnes løsninger!

Mange arbeidstakere er så heldig å ha uførepensjon gjennom arbeid. Men ikke alle. Har du det? Hvis ja – hvor stor del av dagens lønn får du utbetalt? Og når kommer den til utbetaling?

Uføredekning fra arbeidsgiver kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Det gir ekstra trygghet. Men husk at arbeidsgiver kan gjøre endringer i forsikringsdekninger for sine ansatte. I tillegg skifter vi arbeidsgiver oftere enn før, og det er ikke sikkert at din nye arbeidsgiver vil ha samme forsikringer som du har i dag. Har det i mellomtiden skjedd noe med helsen din som gjør at du ikke får kjøpe uføredekning – sitter du igjen med kun utbetalingen fra folketrygden.

En som er ansatt i kommunal sektor har 66 % uførepensjon gjennom arbeidsgiver. Hvis dagens inntekt er kr 400.000 får en ved arbeidsuførhet samlet ”inntekt” fra Folketrygden og arbeidsgiver på kr 264.000. Klarer kunden å betjene sine utgifter med den ”nye” inntekten? Hvis ikke bør ordne seg med en uførepensjon for å redusere inntektsgapet.

Vi anbefaler alle våre kunder å sikre inntekten sin ved å ha en egen uførepensjon. En forsikring som en selv råder over og betaler for. Den vil gi utbetaling i tillegg til det du får fra folketrygden og arbeidsgiver. Uførepensjon gir utbetaling både ved midlertidig og varig uførhet – så lenge det er behov for det.

Nå er tiden inne for å gjøre noe med dette. Her kan du enkelt skaffe deg en forsikring som gjør at du slipper å tenke på økonomien hvis du blir syk.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.