Det koster å være kar – men det er dyrere å være kvinnfolk!

8. mars er en herlig merkedag for likestillingskampen. Stemmerettskampen er unnagjort for lengst, arbeidslivet favner begge kjønn, og kampen om lik lønn for likt arbeid har kommet langt. Disse sakene har krevd svette og tårer. Men nå, kjære kvinner, er det igjen på tide å finne frem bruskasse og ropert. Dere har nemlig en pensjonskamp å kjempe!

Å stille seg på en bruskasse med ropert fordrer at man i har noen sannhetens ord å dele, og gjerne noen krav i tillegg. Dette bør egentlig anses som en kritisk faktor, og uten bør både bruskasse og ropert få støve ned i boden.

Argumenter for pensjonskamp

Pensjonskampen oppstår grovt sett som følge av (1.) Kvinnenes overlegne biologi og holdbarhet og (2.) Biologien som oppstår når to mennesker av ulikt kjønn finner sammen og trives med det. Med andre ord:

 1. Kvinner lever lengre enn menn
 2. Kvinner er i større grad enn menn hjemme eller deltidsarbeidende med omsorg for barn

At kvinner lever lengre enn menn medfører at pensjonspotten blir fordelt på flere år. Det betyr at prosentvis pensjon vil bli lavere for kvinner enn for menn. Dette har vært diskutert av myndighetene, men fremdeles har man ikke konkludert med noe som vil bedre situasjonen for kvinnene (og et forslag om å innføre ”samdød” ville med brukbar sannsynlighet ha blitt nedstemt). Hva angår hjemmeværende med omsorg for barn og/eller familiekabal, ligger utfordringen i at den som er hjemme får mindre pensjonsopptjening i årene hvor det arbeides mindre.

Hvor blir det av pensjonskampen?

Med bakgrunn i dette synes vi det er betenkelig at pensjonskampen uteblir. Årsaken synes å ligge i manglende kjennskap – noe som sannsynligvis medfører mangel på kampsak. Følgende ble oppdaget da Respons Analyse på vegne av SpareBank1 ringte rundt til kundene i håp om at disse hadde tid til å dele sine tanker (eller mangel på sådanne) om pensjonstemaet:

 1. Kvinner vet mindre om pensjon enn menn (hva de får, hva de har, etc)
 2. Kvinnene aksepterer inntektsfall ved pensjon i mindre grad enn menn
 3. 40 prosent flere menn enn kvinner sparer til pensjon
 4. Når det først spares, ser vi at kvinner sparer mindre enn menn. I snitt sparer menn 50 prosent mer enn kvinner målt i antall spareavtaler

En foreløpig konklusjon er at ”det koster å være kar – men det er dyrere å være kvinnfolk!”.

Noen som nå er i letingen etter bruskasse og ropert? Kampsaken kan deles i to:

 1. Kjemp, med bruskasse og ropert, for en likestilt pensjon. Dette angår både folketrygd og tjenestepensjon.
 2. Ta en diskusjon med partneren hvor dere vurderer hvor mye som bør spares til pensjon for den enkelte av dere (forhåpentligvis uten bruskasse og ropert). Om det skulle vise seg at pensjonssparingen for den som er hjemmeværende blir dyr, kan det foreslås at den andre parten sponser litt. Man har jo tross alt et felles familieliv.
Pensjonstips

Helt på tampen kan det være greit å gi tre pensjonstips:

  • Bruk www.nav.no/pensjon til å finne ut hva du vil få i pensjon.
  • Start sparing tidlig, og spar i riktig produkt.
  • Og sist, men ikke minst – vær trofast til sparingen din!

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.