Vi kutter renta!

Vi velger å redusere renten på lån og innskudd med inntil 0,2% med virkning fra 12. juni. Grepet er tatt for å styrke vår konkurransekraft, og for å sørge for et sterkere grep om posisjonen som markedsleder i vår region.

– Det er et offensivt grep for å styrke konkurransekraften i en konkurranse som er steintøff, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN til Adresseavisen.

Vi har fått tilbakemelding fra mange av våre dyktige finansrådgivere om at en rentereduksjon på utlån er det grepet som skal til for å skape økt konkurransekraft og for å styrke gode kunderelasjoner til våre mest lønnsomme eksisterende kunder.

Rentenedsettelsen er muliggjort av fallende innlånskostnader og en avklaring i forhold til myndighetenes kapitalkrav gjennom vinteren, banken er i rute med å bygge opp kapital for å møte de nye reguleringene fra myndighetene.

– Vi er den første banken som går ut med en generell rentenedgang på lån, i en tid hvor bankene har holdt høye marginer på grunn av kapitalkravene. Det er etter en moden overveielse og resonnement over noen dager, sier Haugan.

Hvem får hva?

Rentereduksjonen vil være rettet mot kunder med god sikkerhet og betjeningsevne. Det vil tilsvarende bli gjort reduksjon i innskuddsrenter.

Det blir lavere rentenedgang for flexilån enn for nedbetalingslån. Dette med bakgrunn i at Flexilån er forholdsmessig dyrere for banken. Ønsker du å bytte helt eller delvis til avdragslån så ordner vi dette kostnadsfritt.

For Boliglån God Start blir rentereduksjonen 0,1 prosentpoeng.

Når får jeg beskjed?
  • Brev om rentereduksjon vil sendes ut om 2-3 uker.
  • Rentereduksjonen vil skje med virkning fra 12. juni for nye og eksisterende kunder.

Rentenedsettelsen er et sterkt signal om at vi er trygge på at banken klarer å møte de kravene myndighetene stiller til oss. Vi kan lette på marginene og likevel komme i mål til 2016 med nye kapitalkrav, selv om banken fortsatt er noen milliarder fra å møte myndighetenes krav.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.