Bedre pensjonsordning med enkle grep

Nå kan bedriften enkelt få en bedre pensjonsordning, men ansatte kan også selv få bedret sin pensjon med enkle grep.

En god pensjonsordning gir fornøyde og lojale ansatte, og gjør bedriften attraktiv for nye ansatte. Nytt regelverk som trådte i kraft 01.01.2014 har gjort det mulig å få en enda bedre innskuddspensjon med samme gunstige skattefradrag.

I dag sparer bedriften til pensjon kun for den delen av de ansattes lønn som overstiger 85 245 kroner (1G). Nå kan innskuddspensjonen bedres både ved å starte sparingen fra første lønnskrone og ved å øke sparesatsene.

Vi anbefaler sparing fra første lønnskrone, som er den enkleste måten å få en høyere pensjon for de ansatte. Det vil også forenkle forståelsen for pensjonsavtalen, da de fleste i dag tror at sparing alltid har vært fra første lønnskrone. Økt kostnad for hver ansatt er kr 142 pr. mnd.

Ønsker dere en enda bedre pensjon, anbefaler vi å øke sparesatsen i tillegg. Nå kan man spare 7 % av all lønn inntil 1 022 000 kroner (12G).

Har dere ansatte med lønn over 605 000 kroner (7,1G)? Nå er det blitt mulig å spare inntil 18,1 % ekstra for disse innenfor det samme gunstige regelverket. Dette for å kompensere for manglende opptjening i folketrygden.

1 % høyere årlig avkastning vil for en 25 åring gi 25 – 30 % mer i pensjon.

Alderspensjonen blir summen av innskudd og avkastningen på innskuddene. Det betyr at plasseringen av innskuddene er meget viktig. Bedriften velger oppstartsprofil som er felles for alle ansatte, men så kan man selv forvalte sine innskudd ved å endre sin risikoprofil.

60 % av bedriftene har valgt en oppstartsprofil som heter Moderat og betyr at 50 % av forvaltningen skjer i aksjefond og de resterende 50 % er i renter og obligasjoner. Ca 95 % av ansatte har ikke rørt oppstartsprofilen og vil gå glipp av avkastning. Spesielt ansatte under 40 år bør ha en mer offensiv forvaltning og det er noe man kan endre selv. Logg inn på pensjonsavtalen med Bank-id.

Her er SpareBank 1 sine avkastningstall de siste 10 år. Målt de siste 3 år er vår Moderate profil best i bransjen.

Avkastning pensjonsprofil