Landbruk (Foto: Shutterstock)

Hva skjer med gården din hvis du blir skadet og ufør?

Å være bonde er et av Norges farligste yrker. Hvert år er det 2.700 ulykker med personskade og hele 7.200 opplever en nestenulykke. Risikoen for tap av inntekt er stor. En rapport fra Bygdeforskning viser at økonomien er bondens største bekymring, ulykker den nest største.

En 30 åring med 370.000 i årlig inntekt vil få en uførepensjon fra folketrygden på ca 170.000 dersom han blir 100 prosent ufør. For de fleste vil det være dramatisk å klare seg med 200.000 kroner mindre enn det de har i dag.

Hvis han har en uførepensjonsavtale på 70 prosent av lønn vil han få utbetalt ca 92.000 i året fra avtalen dersom han blir 100 prosent ufør. Fram til han fyller 67 år vil dermed uførepensjon fra folketrygden og forsikringsselskapet til sammen bli på ca 70 prosent av inntekten.

En avtale om uførepensjon for en 30 åring koster ca 110 kroner per måned. Men for å få inngå en avtale om uførepensjon må man også inngå en spareavtale og minimum her er 500 kroner per måned hvis inntekten er 370.000 i året. For 610 kroner i måneden vil man altså både spare til pensjon og forsikre seg mot uførhet og få en mye bedre økonomisk situasjon dersom uhellet skulle være ute. Har du råd til å la være?

Gulroten for en selvstendig næringsdrivende er å knytte uførepensjon og livsforsikring til pensjonssparingen. Kostnaden blir vesentlig lavere enn om man tegner en privat uførepensjon.

Det finnes mange ulike løsninger for å sikre seg en god økonomisk tilværelse som pensjonist eller ufør. Tar du kontakt med din rådgiver i banken kan vi sammen se på den løsningen som passer best for deg.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.