Manglende sjekk av selvangivelsen kan koste dyrt

Å få igjen penger kan være en felle dersom det gjør at man ikke gidder sjekke. Følg disse tipsene for å sikre at du får alle de fradragene du har rett på, og for å unngå straffeskatt.

Selvangivelsen med foreløpig skatteberegning er nå tilgjengelig for alle. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Hvis du har endringer, er leveringsfristen 30. april.

Du er tjent med en sjekk av selvangivelsen. Det viktigste er kanskje at du får alle fradragene du har rett på, og at alle inntekter er med slik at du unngår straffeskatt. Det er du som får straffeskatt dersom det er mangler i oppgavene fra arbeidsgiver som gir deg for lav skatt.

For mange tar nok lett på selvangivelsen ettersom det nå både er gjennomgående god kvalitet på data som er innsamlet, og leveringsplikten er bortfalt. Ansvaret sitter du likevel med selv, og eventuelle feil kan koste deg dyrt. Faktisk kan skatten økes med 30% eller mer på beløpene du ikke har sjekket om er oppgitt.

2 av 3 leverer ikke selvangivelse i det hele tatt

Alt for mange stoler nok på at opplysninger er korrekt, men på flere poster som fordeling av fradrag og på grunnlag for skatt på eiendom ser vi at det er mange avvik.

Skattegrunnlaget på boligen din kan du kreve nedsatt til 30 % av dokumentert omsetningsverdi, og for sekundærbolig til maksimalt 60 % av dokumentert omsetningsverdi. Dersom du betaler formueskatt og kan skaffe gratis verdivurdering er dette noe du bør få sjekket opp.

Det er også en seiglivet myte at rentefradrag og andre fradrag bør settes på den med høyest inntekt. Bare dersom du har så lav inntekt at du ikke kan nyttegjøre deg fradraget.

Samboere bør tenke over hvordan de ønsker å fordele rentefradrag og andre fradrag seg i mellom og komme frem til en løsning de føler er rettferdig. Alt for mange lar fradraget følge den det er satt opp på uten å ta stilling til om det er riktig for dem.

Bruk anledningen til å være åpen om økonomi

Svært mange par snakker lite om status og planlegging av økonomien. Selvangivelsen er en god anledning til å ta en prat med partneren om hvordan familiens økonomiske situasjon er. Viktige spørsmål kan være om man betaler man ned gjeld, eller om den øker? Sparer man opp penger i forhold til på samme tid i fjor?

Vi ser at alt for få par involverer hverandre i felles samtaler om økonomi, og at mange økonomiske problemer kunne vært avverget med mer åpenhet.

Mange av oss sjekker raskt om vi får noe igjen på skatten, men sier oss fornøyd om vi tilhører de 2/3 som faktisk får igjen penger. Det kan man tape penger på. Det kan nemlig være svært mye som ikke er fylt ut i selvangivelsen. Ting som skattemyndighetene ikke har noen forutsetninger for å vite, og som faktisk kan være avgjørende for dine fradrag.

Les flere av mine råd i denne NA24-artikkelen.

Her er noen viktige sjekkpunkter hvor du kan finne feil:
 • Jobbreiser er ikke registrert
 • Pendlerreiser mangler
 • Renter på private lån
 • Tap på aksjesalg
 • Fradrag for oppgradering ved salg av eiendom med skattepliktig gevinst
 • Fordeling av formue, gjeld og renter mellom ektefeller og samboere
 • Utgifter til barnehage/barnepass
 • Er verdien på bolig eller annen eiendom fastsatt som maksimalt 30% eller 60% av markedsverdi?
 • Gaver til frivillige organisasjoner og livs- og trossamfunn
Dette må du sjekke at du har mottatt, og at tallene kommer med i selvangivelsen:
 • Lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver
 • Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie
 • Pensjonsoppgave
 • Årsoppgave fra banker
 • Årsoppgave fra verdipapirforetak du har plassert penger hos
 • Årsoppgave fra barnehagen og skolefritidsordningen over hva som er betalt
 • Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner

Det er viktig at du sjekker selvangivelsen ordentlig – også når du får igjen penger. Det kan være det mest lønnsomme du gjør i år, og det trenger ikke å være så tidkrevende som du tror.

Har du spørsmål om selvangivelsen? Du finner svar på det meste på
Skatteetatens hjemmeside eller ved å sjekke Skatteetatens fradragsveilder.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.