Mobilbanken sprenger nye grenser

For første gang i Norge passerer en mobilbank 5 millioner pålogginger på en måned. I mars måned hadde SpareBank 1s mobilbank over 5,3 millioner pålogginger, noe som trolig gjør den til Norges største.

– Det siste året har mobilbanken nærmest eksplodert i trafikk, forteller mobilbankansvarlig Baard Slaattelid i SpareBank 1. Nå utgjør mobilbankandelen 60 % av all “digital” påloggingstrafikk i SpareBank 1. – Dette er en fantastisk utvikling som gir inspirasjon til å utvikle enda enklere mobile tjenester for kundene våre.

Flere tjenester i mobilbanken

Mobilbanken vår tilbyr ikke lenger bare saldosjekk og regningsbetaling. Senest i forrige uke lanserte vi kjøp og salg av fond i mobilbanken.

– Bare i løpet av ett døgn ble det inngått nærmere 600 spareavtaler i fond uten at tjenesten ble omtalt annet enn på Instagram, forteller Slaattelid. – Dette viser at mobilen fungerer bra når folk vet hvilke fond de skal ha, og at sosiale medier fungerer som en god kanal for forbrukerinformasjon. Dette blir spennende å følge med på fremover.

Mer tall og fakta om mobilbanken
  • 43 % av SpareBank 1s digitale kunder bruker mobilbank, og nesten 14 % bruker kun mobilbank.
  • Det er flest mobilbankbrukere i aldersgruppen 20-29 år (31,7 %), deretter følger aldersgruppen 30-39 år (24,5 %) og 40-49 år (17.7 %). Bare 1 % over 70 år bruker mobilbank.
  • 49,6 % bruker iPhone, 41,9 % bruker Android, 7,8 % iPad og 1,2 % Windows.
Store forventninger til BankID uten Java

BankID uten Java (BankID 2.0), som kommer til høsten, åpner et hav av tilleggsmuligheter.

– Dette åpner den mobile døren på vidt gap. Nå blir det viktig å finne alternative elektroniske signeringsmuligheter også. I dag er det ikke mulig å signere på mobil, fordi den ligger i Java som ikke støttes på noen mobile flater. Med BankID 2.0 så kan vi ta ut mobilflatepotensialet i forhold til kortbestillinger og andre salgsprodukter.

14 prosent av kundene våre bruker ikke lenger nettbanken. De bruker bare mobil.

– Denne kundemassen er ikke eksponert for produktbredden bankene kan tilby. BankID uten Java åpner derfor for nye muligheter for denne delen av kundegruppen. Poenget med BankID er å få det uniformert levert i alle kanaler, men aldri mer enn det kunden trenger. Så må intensjonen etter hvert være å autentisere og signere i samme prosess. For kunden er det ikke noe forskjell mellom dette, sier Slaattelid.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.