Topplederkonferansen 2014

Årets Topplederkonferanse samlet 150 toppledere og forskere for å løse samfunnsoppgaver gjennom muliggjørende teknologier – som drivere i en ny industriell revolusjon. Prisen for beste idé gikk til en stim av droner.

– Jeg vil sitere Hanna Kvanmo: Du kan ikke bare si halleluja, du må gjøre det også, sa konsernbanksjef Eli Arnstad i Sparebank 1 SMN, da hun oppsummerte Topplederkonferansen i Trondheim.

Fem ulike arbeidslag har vært i sving i ulike arbeidsøkter innen områdene maritim, marin, olje og gass, byggenæringen og IKT. Oppgaven har vært å utvikle kreative forslag til hvordan FoU og næringsliv kan føre til bedret konkurransekraft. Dette skal skje gjennom å ta i bruk ny teknologi.

Arbeidsøktene er selve motoren under Topplederkonferansen. Her skal toppledere og forskere ikke bare være tilhørere til faglige og inspirerende foredrag, de skal også bidra. Hvordan kan forskningsmiljøenes kunnskap skape vekst og konkurransekraft for norsk næringsliv?

Pris på 250 000 kroner for beste idé til en stim av droner

Med tittelen Havrommet – mulighetsrommet, gjøv det maritime arbeidslaget løs på oppgaven.

– Vår idé er å utvikle et nytt konsept for undervannsdroner til å hjelpe både olje- og skipsnæringen og fremtidens havromsindustri. Disse vil gi nyttig informasjon ved dypvannsoperasjoner, direkte og i sann tid. Samtidig vil bruke dette i rekrutteringen til denne sektoren. Vi skal derfor også ta i bruk spillteknologi slik at vi kan vise hva som skjer på havbunnen og hvilke muligheter det gir. Måten vi skal realisere dette på er gjennom å etablere et bredt team av folk fra industri og forskning, forteller gruppeleder Erik Dyrkoren fra MARINTEK.

– Visjonen er å videreutvikle droneperspektivet. Faster, deeper, together. Vi ser for oss stimer av droner på havbunnen, sier han.

Mange spennende forslag
  • Lær laksen å produsere langkjedete omega-3 fettsyrer. Han gjør det, men han må bli flinkere. Dette var forslaget fra den marine gruppa. Her var fremtidens fôrråstoff til havbruksnæringen utgangspunktet.
  • En mer effektiv og økonomisk måte å plugge og forlate oljebrønner på, var forslaget fra olje og gass. Mange oljebrønner nærmer seg pensjonsalderen og det å få plugget de igjen på en billigere og bedre måte enn i dag, vil ha store samfunnsmessige konsekvenser.
  • Byggenæringens gruppe la planer for realiseringen av nullutslippsbygg, mens IKT-gjengen hadde flere skisser til hvordan IKT skulle kommersialiseres bedre.
Her er juryens begrunnelse:

Vi har vurdert fem gode initiativ som alle fortjener å bli fullført – de er gode! 
Vinner av prisen forener muligheter fra flere bransjer innenfor et område hvor teknologi, kompetanse, fremtid og opplevelser på bred front er manifistert. 
Prosjektet er – i forhold til tiden tilgjengelig – godt konkretisert og ansvarsforhold konkretisert. 
Vi gratulerer maritim gruppe med seier for undervannsdroner.

Vårfest i teknologihovedstaden

Topplederkonferansen, Innovator og Fremtidscamp er alle arrangement under teknologiuka i Trondheim, og arrangeres av Partnere for Nyskaping som er et samarbeid mellom SpareBank 1 SMN, NTE, SINTEF og NTNU.

Målet med teknologiuka er å få ei uke full av energi, fag og fest. Et høydepunkt med regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner; – for ungdom, studenter, gründere, toppledere og andre nytenkende og nyskapende mennesker.

SpareBank 1 SMN tar initiativ til verdiskaping i regionen, ved å koble og bygge broer mellom ulike aktører. Sammen med blant andre Partnere for Nyskaping og Technoport jobber banken målrettet med å utvikle grunnlag for næringsutvikling. Vi er ledende bank i Trøndelag og Nordvestlandet og bevilger hvert år inntil 50 prosent av overskudd etter skatt og utbytte til allmennyttige formål. SpareBank 1 SMN er landsdelens ledende private bidragsyter og har i løpet av de siste ti år delt ut mer enn 500 millioner kroner til gode formål.