Er elbil noe for din bedrift?

Flere og flere bedrifter velger elbil. Det er både fordeler og ulemper med elbil. Hvilken bil som passer for din bedrift avhenger av flere faktorer.

Hva som er bra og dårlig med elbiler for privat bruk omtales nesten daglig i media. Elektriske yrkesbiler, på den andre side, er et tema som nevnes sjelden. Her er fordelene og ulempene med elbil for en bedrift.

La oss ta ulempene først. Det tar lengre tid å lade en elbil enn det tar å fylle en bensintank. Elbil er derfor kanskje ikke bilen dersom bedriften har behov for bil i kontinuerlig drift eller behov for transport av store eller tunge kolli over lange distanser.

Endrer vi forutsetningene til mye småkjøring i by og bynære strøk med håndterbare kolli, lett tilgang til ladning, mange bompasseringer, kollektivfelt og kostbar parkering, vil en elektrisk yrkesbil gi mer igjen på bunnlinjen for bedriften, samt at den slår positivt ut på bedriftens miljøregnskap.

SpareBank 1 Bilplan, som forvalter en betydelig bilpark, har lang erfaring i å gjøre bilhold mest mulig kostnadseffektivt og enkelt for sine kunder. Basert på denne kompetanse har SpareBank 1 Bilplan satt opp et regnestykke som viser forskjellen i kostnader mellom to identiske biler, hvor den ene bruker fossilt drivstoff og den andre elektrisk kraft.

Faksimilie Adresseavisen

Utover det som fremkommer i overnevnte oversikt vil man redusere utslippet av C02 med 9,9 tonn og 10,1 kg. NOX i denne sammenligningen. Konklusjonen i denne kalkylen var at man reduserte kostnadene og sparte miljøet.

Hvor lenge varer de gunstige ordningene?

Avslutningsvis kan man stille spørsmål om hvor lenge vil de gunstige ordningene fra det offentlige vare. Det er det ingen som kan svare på nåværende tidspunkt, men det å stille seg spørsmål om mulig å vurdere alternative løsninger enn det man benytter i dag. Flere av våre kunder leverer inn anbud hvor miljø er en av parameterne som vektlegges. Har man mulighet for å benytte en el-varebil vil det samlet sett slå ut meget gunstig på miljøregnskapet.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.