Hvordan skaffe egenkapital?

Hvordan skaffer du deg egenkapital?

Du er ferdig med utdannelsen, økonomien har stabilisert seg og du kan fint betale avdragene på et boliglån. Det er bare ett problem: Bankene kan ikke låne deg penger til bolig uten at du har minst femten prosent egenkapital.

Det er lovbestemt at du kun får låne opp til 85 prosent av boligens verdi. Boligprisene er høye, og med et høyt krav om egenkapital er det mange unge som sliter med å komme inn i boligmarkedet. Det er lett å føle at boligdrømmen brister før den i det hele tatt fikk startet.

Egen sparing, særlig når kravet er så høyt som 15%, er vanskelig for mange. Vår holdning til dette er at all sparing hjelper. Ikke la de svimlende store beløpene som kreves stoppe småsparingen. Selv 500 kroner i måneden, spart over tid kan være det som skal til for at vi sammen kan finne en løsning.

Det finnes likevel måter å få lån på uten å ha egenkapitalen klar på konto. Så lenge du ikke har egenkapital eller eiendom du kan gi sikkerhet i, er du nesten nødt til å få hjelp. Heldigvis finnes det flere måter du kan hjelpes på:

1. Starthjelp
Starthjelp løser utfordringen du som ung har med å komme inn på boligmarkedet. Her kan flere gå sammen om å hjelpe til med den nødvendige egenkapitalen. Foreldre, besteforeldre og andre kan sette inn penger på hver sin Starthjelpkonto som de selv eier.

Pengene som står på kontoen stilles som sikkerhet, og mens de står der vokser de ved hjelp av en av markedets beste renter. Så fort lånet er innenfor 85 prosent av boligens verdi, frigjøres pengene.

2. Kausjonere
Når noen kausjonerer for lånet ditt betyr det enkelt forklart at de garanterer for at du betaler ned lånet, og banken tar sikkerhet i boligen til kausjonistene. Dersom du ikke klarer å betale lånet betyr det at de risikerer å miste sin egen bolig. Med andre ord – dette er ikke en optimal løsning, og det kan være vanskelig å få med foreldre på en slik avtale.

3. Kjøp sammen
Har de muligheten, kan foreldrene dine være med å spleise på boligen du skal kjøpe. Du må dermed ut med mindre egenkapital, men får allikevel kjøpt drømmeboligen. Det negative med en slik løsning er at foreldrene dine må skatte av fortjenesten når boligen selges, og at du ikke kommer deg skikkelig inn i boligmarkedet.

4. Gave
Hvis foreldrene dine ønsker å gi deg pengene til egenkapitalen i gave, er du heldig. Fra og med 1. januar 2014 ble nemlig arveavgiften fjernet, og du slipper derfor å melde inn gaven til Skatteetaten – det eneste du må passe på er at du fører opp hvor mye du har arvet i selvangivelsen under punkt 1.5.3. Dette er kun til opplysning og fører ikke med seg noen ekstra avgift.

5. Privat lån
Foreldrene dine kan gi deg et privat lån, og også her påvirkes du av at arveavgiften er fjernet. Før i tiden måtte du nemlig betale rente til foreldrene dine for at lånet ikke skulle bli sett på som forskudd på arv. Nå slipper du dette, og det er helt opp til dine foreldre om du skal betale renter på lånet eller ei.

6. Startlån
Kommunen man bor i kan muligens hjelpe en inn på boligmarkedet. Startlån er en låneordning for de som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene selv som tar i mot og behandler søknader om startlån. Det varierer litt fra kommune til kommune hva som tilbys, til hvem, og hvor lang behandlingstid det er. For mer info om hvilke muligheter du har, ta kontakt med kommunen du bor i.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.