Ny lov om uføretrygd fra 2015

Alle som i 2014 mottar uførepensjon blir berørt når nytt regelverk trår i kraft fra nyttår. Det blir også enklere å kombinere arbeid med uføretrygd. Her finner du informasjon om hva dette betyr i praksis.

Fra 1. januar 2015 vil uførepensjon bli beregnet om til uføretrygd. Alle som i dag mottar uførepensjon fra NAV berøres i mindre eller større grad.

Rettighetene i uførepensjonen pr. 31. desember 2014 beholdes når NAV regner om til uføretrygd. Det betyr at man beholder uføregraden, uføretidspunktet og årene man har fått beregnet uførepensjonen fra.

Uføretrygden vil fra 2015 skattlegges som lønnsinntekt og ikke som pensjon. Skal man kombinere arbeid og uføretrygd betyr lik skattlegging av inntekt og uføretrygd at det blir mer oversiktlig.

Når uføretrygd fra 2015 skal skattlegges som lønnsinntekt, blir skatten høyere. For å tilpasse utbetalingen til den økte skatten, økes størrelsen på uføretrygden før skatt. Det betyr at for de aller fleste vil det bli omtrent som i dag, men noen kan oppleve at utbetalingen blir endret på grunn av ny skattlegging. Dette er fordi man betaler skatt individuelt og avhenger av flere forhold.

Den kanskje viktigste endringen ved ny uføretrygd er at det blir enklere å kombinere arbeid og uføretrygd for de som har mulighet til det.

Hvis man har inntekt ved siden av uføretrygden, beholder man uføregraden, men utbetalingen kan bli redusert. Det vil likevel lønne seg å ha inntekt ved siden av fordi inntekt og uføretrygd vil gi en høyere utbetaling enn uføretrygd alene.

Det blir mulig for den enkelte å jobbe uten å risikere at uføregraden blir redusert. For personer med arbeidsevne vil det være en stor fordel å vite at de kan øke arbeidsmengden, og samtidig få tilbake den opprinnelige uføretrygden hvis de ikke kan jobbe videre.

Fra 1.januar 2015 beholder man uføregraden selv om man jobber mer, mens man i dag risikerer at uføregraden settes ned(eller bortfaller). Med nytt regelverk beholdes uføregraden uansett hvor mye eller lite det jobbes.

Den nye ordningen vil derfor gi en trygghet til å tilpasse arbeidsmengden til arbeidsevne og ikke til terskler i regelverket.

Forhåpentligvis betyr dette at mange uførepensjonister tør å prøve seg i arbeidslivet igjen, det er i alle fall lov å håpe.