Mobil på ferie (Foto: Shutterstock)

Sommer + reiseforsikring = sant

Skoleåret går mot slutten, og med det står sommeren foran oss. De aller fleste er da på farten; både på korte og lengre turer. Vi ønsker ikke at det skal skje noe uforutsett på turen din, men om noe skulle skje er det viktig at du er forberedt. Nå kan du laste ned reiseforsikringsbevis i mobilbanken.

Den kanskje viktigste dekningen i en reiseforsikring er reisesyke/hjemtransport. I mange land kan legebesøk, sykehusopphold og hjemtransport medføre store kostnader. Reiseforsikring ved utenlandsreiser er derfor svært viktig. Men en reiseforsikring kan også være til hjelp på reiser i ditt lokalmiljø.

Andre viktige dekninger

I tillegg til reisesyke/hjemtransport inneholder en helårs reiseforsikring elementene reisegods, forsinkelse av reise/reisegods, ulykke, avbestilling av reise, erstatningsansvar på reise og rettshjelp.

Tabellen er hentet fra smn.no

Med topp reiseforsikring er du dekket på alle typer reiser året rundt uten krav til overnatting eller flyreise – bytur, hyttetur og helgeturen til København. Forsikringen gjelder fra du forlater bostedsadressen din.

Europeisk helsetrygdkort

Reiser du til land i EØS-området har du rett til å få dekket utgifter til helsetjenester etter reglene i det landet du oppholder deg. Du må ha med Europeisk Helsetrygdkort som bevis på at du er med i den norske folketrygden. Har du behov for medisinsk behandling på reisen, viser du kortet til den som behandler deg.

Reiseforsikringsbevis – nå tilgjengelig i mobilbanken

Vi anbefaler alle å ha med reiseforsikringsbevis på ferie. Her står telefonnummer som du skal ringe om det skjer noe! Nytt er nå at du kan laste ned reiseforsikringskortet i mobilbanken. Da har du kortet lett tilgjengelig på telefonen om noe skulle skje.

I mobilbanken kan du også kjøpe reiseforsikring – hvis du ikke allerede har det!

Hjelp – uansett hvor du er i verden

Dersom det skjer noe når du er på reise i utlandet kan du melde skade hele døgnet. SOS International assisterer deg fra hele verden. Fra en døgnåpen alarmsentral får du bistand 24 timer i døgnet; 365 dager i året.

Meld fra så fort som mulig slik at vi kan gi deg den hjelpen du trenger. Informasjon om hvor du henvender deg finner du som sagt på reiseforsikringsbeviset ditt.

  • Mindre hendelser: telefon +47 915 02300
    Ved forsinkelse av bagasje, tyveri, mindre sykdomstilfeller og lignende
  • Akutt hjelp – SOS International: telefon +45 38 48 88 35
    Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, behov for hjemtransport eller lignende

Ha en fin sommerferie :)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.