Vil rentekutt i Europa gi sterkere krone?

Den europeiske sentralbanken (ECB) vil trolig kutte renten denne uken, og også komme med flere andre tiltak for å svekke euroen og bidra til å få kreditt ut til mindre bedrifter i hele euroområdet. Dette er godt nytt for ferierende nordmenn, men dårlig nytt for eksportbedriftene.

ECB vil kutte styringsrenten fra dagens 0,25% til 0,1%, eller 0,15% på torsdagens rentemøte. I tillegg kan de:

  • Senke renten på bankers innskudd i sentralbanken til negativ
  • Tilføre en ny runde med LTRO med krav om økt utlån fra banker
  • Forbedre markedet for strukturerte lån
  • begynne å trykke penger, såkalt Quantitative Easing (QE)

Svakere Euro – bra for ferierende nordmenn, men dårlig nytt for eksportbedrifter
Svakere euro kan gi en sterk kronekurs mot euro, og vi venter å se EUR/NOK på 7 tallet i løpet av høsten. Siden det aller meste av det vi eksporterer går til salg i Europa, vil en kraftig styrket krone mot euro kunne gi negativ effekt på vår tradisjonelle eksport.

Med fallende oljeproduksjon er det viktig å ikke legge sten til byrde overfor annen eksportindustri. Vi tror derfor Norges Bank vil være forsiktig med å signalisere at rentene skal opp i Norge på rentemøte den 19. juni, og heller signalisere at renten vil bli holdt uendret lenger enn før antatt, til minst høsten 2015. Vi tror, som vanlig, på uendrede renter lenger enn det.

Last ned markedskommentaren her.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.