Årets aurgjelding 2014: Ole Edvard Skogsholm og Hans G. Lauritzen

Over flere år har Ole Edvard Skogholm og Hans G. Lauritzen vist et fantastisk engasjement for å utvikle et musikalsk tilbud med stor betydning for både utøvere og publikum, og som bidrar til et godt omdømme for Aure kommune.

Ole Edvard og Hans har sammen med styret og andre gode støttespillere, skapt et unikt korpsmiljø, der små og store trives i hverandres selskap. I dag består Tustna skolemusikk av til sammen 38 musikere, derav 21 barn i skolealder. De unge er kommet svært langt musikalsk, og klarer seg godt også uten støtte fra de voksne medlemmene.

Formålet med Årets aurgjelding, er å gi anerkjennelse, berømmelse, påskjønnelse eller på annen måte heder til personer eller lag/organisasjoner i kommunen, som har bemerka seg på en positiv måte, og gjerne slik at det har gitt omtale ut over kommunens grenser. Det er det ingen tvil om at årets mottakere har gjort.

Prisen ble delt ut på Sentrumsdagen i Aureveka, fredag 25. juli. Prisen blir gitt av SpareBank 1 SMN og den ble delt ut av ordføreren i Aure, Ingunn Golmen.

Engasjerte ildsjeler

Aure har hatt flere aktive korpsmiljø, men dessverre har interessen dabbet av og korpsene har slitt med dårlig rekruttering og manglende oppslutning. Dette gjaldt også for Tustna skolemusikk, som var så godt som nedlagt. Noen ivrige ildsjeler ønsket likevel ikke å gi opp, og i 2005 fikk Ole Edvard Skogsholm forespørsel om å dra i gang ny aktivitet i korpset.

Korpset startet opp med 16 aspiranter. Men allerede i utgangen av 2007 var 31 aspiranter klare for å spille for fullt. De første årene var Ole Edvard Skogsholm engasjert både som leder og dirigent i korpset. Etter hvert kom flere voksne korpsmusikere inn, og disse ble gode støttespillere. Blant disse var Hans G. Lauritzen.

Etter tidligere å ha dirigert skolemusikken i flere år, ønsket Hans å bidra til revitaliseringen av korpset. Fra våren 2010 var han igjen på plass som dirigent for Tustna skolemusikk, og har siden da ledet den musikalske utviklingen i korpset på en utmerket måte. Med sine gode pedagogiske evner har han skapt en god tone i korpset, og har fått både store og små musikere til å strekke seg.

Ole Edvard Skogsholm og Hans G. Lauritzen bruker mye energi og ikke minst svært mye tid på korpset, og uten deres store innsats hadde ikke dette eventyret kommet så langt. Korpset er en viktig sosial faktor på Tustna. De bidrar med flott musikk både på lokale arrangement og i større sammenhenger som under det kongelige besøk i Aure i år, de har utmerket seg på korpssamlinger og blitt tv-kjendiser i riksdekkende kanaler.

Juryen ville med årets pris sette fokus på det langsiktige lagarbeidet som ligger bak en slik suksess som Tustna skolemusikk har fått til. Uten ressurspersoner og ildsjeler som Ole Edvard Skogsholm og Hans G. Lauritzen, hadde ikke dette vært mulig.

Vi gratulerer med vel fortjent pris!