Folk forventer stigende boligpriser (Foto: SpareBank 1)

Folk forventer stigende boligpriser

Nå er optimismen tilbake i boligmarkedet. – Vårt ferske Boligmeter for juni viser at ti ganger flere forventer prisvekst enn prisnedgang det neste året, sier Odd Nymark, boligekspert i EiendomsMegler 1. Dette er et kraftig hopp siden mars i år.

50 % tror på stigende boligpriser de neste 12 måneder. Dette er en økning på 11 prosentpoeng fra mars i år. Samtidig fortsetter andelen som forventer fallende boligpriser å synke fra 11 % til 5 % i samme periode.

– Selv om vi nå ser et flatt boligmarked, viser disse tallene at det er grunnlag for å forvente et godt marked med stigende priser fremover, sier Odd Nymark.

Forventninger til boligprisene om 12 måneder – høyere eller lavere enn nå?

Forventninger til boligprisene om 12 måneder – høyere eller lavere enn nå?

Juni på det jevne

Meglerne i EiendomsMegler 1 rapporterer om et boligmarked med mange boliger til salgs og relativt få kjøpere på visning. Boligene omsettes stort sett til priser tett opp til prisantydning.

– Dette tilsier at det er like mange boligkjøpere i markedet nå som for et par måneder siden, men det blir færre på den enkelte visning på grunn av det store antallet boliger til salgs, forteller Nymark.

Selge eller kjøpe først?

Boligmeteret viser også at andelen som vil selge før man kjøper ligger på 47 %, og det er stadig litt under 1/3 som vil kjøpe først.

– Selv om vi forventer prisvekst, regner vi med at oppgangen blir forsiktig fremover fordi tilgangen på boliger til salgs er god, sier Nymark.

Fire råd til deg som skal kjøpe bolig
 1. Det er fortsatt et godt råd å selge boligen du nå har før du kjøper ny. Da vet du hva du har å rutte med. Be megler nøkternt vurdere din eksisterende boligs verdi og hvor lettsolgt den er.
 2. Sørg for å ha et gyldig finansieringsbevis fra banken din før du starter budgivning.
 3. Ikke strekk deg for langt i budrunden på ny bolig.
 4. Bruk den tiden du trenger for å bestemme deg. Det er et stort utvalg av boliger, og det er ingen grunn til å forhaste seg. Men husk at de beste boligene går først.
EiendomsMegler 1s Boligmeter for juni
 • 50 % forventer høyere boligpriser og 5 % forventer lavere boligpriser.
 • 30 % vil kjøpe først og 47 % vil selge først.
 • Det forventes i gjennomsnitt en prisvekst på 5 %.
 • Andelen som forventer stigende boligpriser er høyest i den yngste aldersgruppen, der 64 % forventer økning i boligprisene.
 • Optimismen er størst i Midt-Norge, der 61 % forventer en prisvekst på 5-10 %.
 • Andelen som forventer lavere boligpriser, (et prisfall på 5-10 %), er høyest blant husstander i distriktene og i Nord-Norge og Sør- og Vestlandet, samt blant de eldre aldersgruppene.
 • Husholdningene forventer (i gjennomsnitt) å betale 3,5 mill.kr. for sin neste bolig.
 • Lånefinansieringsbehovet ved kjøp av neste bolig er beregnet om lag 51 % av kjøpesum, dvs. ca. 1,8 mill. kr.
Fakta om EiendomsMegler 1:

EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.