Det beste stedet å starte boligjakten!

Skal du studere i Trondheim de nærmeste 3-5 årene så har det historisk sett lønt seg å kjøpe i stedet for å leie. Her får du gode råd til hvordan du kommer deg inn på boligmarkedet.

Vurder å kjøpe leilighet når du skal studere i Trondheim

Regnestykket måned for måned med dagens rentenivå viser at det fort er tusenlapper å spare, og over tid forventer vi at boliger holder seg eller stiger i verdi. Selvfølgelig vil regnestykket avhenge sterkt av rentenivå og av om du har anledning til å bruke tid og avvente når du en gang skal selge boligen. Blir du nødt til å selge på et ugunstig tidspunkt ligger det en mulighet for tap.

Typisk er månedskostnaden med dagens rentenivå og boligprisnivå ca 30-40% lavere enn kostnaden ved å leie tilsvarende leilighet. Du kan altså spare flere tusen hver måned, og bruker du disse pengene klokt på sparing og nedbetaling av gjeld så er risiko redusert ved et senere salg.

Er det mulig å få lån?

Det er mange studenter som får lån, men det vil avhenge av at du også har noe inntekt ved siden av studiene og i mange tilfeller også av at du kan få litt hjelp fra foreldrene dine. For å si noe om dine muligheter er det derfor viktig at du avklarer hva du har av inntektsmuligheter, muligheter for penger eller sikkerhet fra foreldrene dine eller løpende bistand fra foreldrene først. Med dagens rentenivå er det ikke sikkert du vil trenge at foreldrene bidrar til å dekke månedskostnadene, men for banken er vi avhengig av å vite at du også tåler en renteøkning på 5%.

Etter at arveavgiften ble fjernet er det også lettere for foreldrene å bidra med kjøp av leiligheten. Da får de rentefradrag, og du kan betale leie til dem som dekker låneutgiftene. Husk bare at dersom prisene stiger så vil foreldrene dine måtte skatte ved et fremtidig salg, mens gevinst er skattefri for deg dersom du har bodd i leiligheten i mer enn 12 av de siste 24 månedene.

Kjøpe en liten leilighet eller en større med utleie?

Mange kjøper en liten ettroms leilighet, og det blir i dagens situasjon et helt greit månedsregnestykke. Samtidig er det også noen som kjøper litt større leiligheter og som faktisk får dekket deler eller hele sin egen bokostnad gjennom utleieinntekten. For at banken skal vektlegge utleie må du ha avklart hvem du skal leie ut til før du kjøper, og det er også mange ganger behov for litt mer bistand fra foreldre eller litt mer egenkapital for å kompensere for risiko dersom du skal kjøpe en større leilighet.

Nytt eller brukt?

De fleste kjøper bruktbolig som første bolig, men flere og flere kjøper helt nye leiligheter. De er normalt dyrere per kvadratmeter, men har ofte arealeffektive løsninger. Fordelen er at du oftest kan kjøpe til fastpris, og særlig i rushet i august og september kan fort budrundene bringe prisene på bruktboliger opp 10-15% over prisantydning. En annen stor fordel er at du ikke har behov for vedlikehold de første årene, og at du kan få tilpassede løsninger. Oftest er det vanskeligere å få lån til oppgradering etter kjøpet, enn til finansiering av en ny leilighet med alt klart til innflytting. Banken legger kjøpesummen til grunn ved beregning av lån og krav til egenkapital.

Det lureste stedet å starte boligjakten er hos oss!

Trondheims største eiendomsmegler og den banken som hjelper flest inn i boligmarkedet finner du under samme tak. Nesten halvparten av alle boliger som selges i Trondheim selges gjennom Eiendomsmegler 1, og sammen med EiendomsMegler 1 finner du oss i SpareBank 1 SMN. Vi er den banken som hjelper flest i Trondheim med boligfinansiering. Vi har hatt en fantastisk vekst i Trondheim de siste årene, og mye av dette skyldes at vi er flinke til å finne individuelle løsninger.

Leiligheter som kan være aktuell for deg som førstegangskjøper:

1-roms – klassiske førstegangskjøp
2-roms hvor du får litt større plass, og som du kan kjøpe med kjæreste/samboer
3-roms hvor du kan ha mulighet til å leie ut et rom til en studiekamerat

Når du har bestemt deg for å kjøpe

Er du på boligjakt for første gang? Her er noen råd med på veien som kan gjøre boligjakten tryggere:

Hva har du råd til å kjøpe?

Det viktigste er at du starter med en grundig gjennomgang av økonomien din. Ta en prat med rådgiver i banken, og gå gjennom hvilke muligheter du har i din økonomi.

Når to kjøper sammen

Skal du kjøpe sammen med noen så er det spesielt viktig at dere har samme tidsperspektiv og planer. Det er kostbart med boligbytter, og dersom to som kjøper bolig sammen ikke har samme planer så kan det resultere i konflikter. Vi anbefaler at man alltid setter opp samboeravtale om egenkapital, ansvar for betjening og deling av verdiutvikling eller tap. Det finnes ingen fasit på hva som er riktig, men vi anbefaler alltid at eierbrøk på boligen gjenspeiler det som er avtalt mellom dere.

Hvor finner du boligen som passer for deg?

Boligprisene varierer mellom ulike områder i byen. Normalt vil verdiutvikling være sterkest i de sentrumsnære områdene, men husk at du får langt mer bolig for pengene dersom du kjøper i et litt mindre populært område. Banken har verktøy som gir totaloversikten over alle omsetninger de siste årene i området du er på boligjakt. Din rådgiver kan hjelpe deg med å se på hva du kan få for pengene i ulike områder. Til syvende og sist er valget en avveining av størrelse, beliggenhet og standard, men det er viktig å vite hva du kunne fått for pengene et annet sted.

Skaff deg visningserfaring

Med finansiering avklart, og litt statistikk om kvadratmeterpriser og boligtilbud i bakhånd er det viktig å ta seg god tid. Gå på visninger i lavere prisklasse, høyere prisklasse og andre områder enn det du kunne tenke deg å kjøpe i. Dette er viktig erfaring for å bli bevisst hva du selv mener en bolig er verdt. Sammenligningsgrunnlaget du skaper deg gjennom å besøke 8-10 visninger i ulike prisklasser vil være uvurderlig når du skal bestemme deg for hva du er villig til å betale for en bestemt bolig.

Ikke la deg blende av fine løsninger og hvite vegger

Boligen du skal kjøpe har en verdi som i stor grad er styrt av størrelse og beliggenhet. Dersom det er spesielle løsninger eller interiør i boligen så er det viktig at du ikke vektlegger dette for mye. Hold fokus på kvadratmeterpris for tilsvarende boliger, og tenk heller at det vil være mulig å gjøre tilpasninger etter hvert.

Det er også andre detaljer enn utseende på boligen som er avgjørende for dine kostnader ved å eie den fremover. Mange har utført arbeider på boliger selv, eller brukt ukvalifisert arbeidskraft. Dette gjør at du kan risikere skader, eller oppretting av arbeid som ikke er godkjent. De dyreste feilene våre kunder opplever er nettopp ulovlig innreding av rom, vannskader i bad eller vegger og feil i tak og drenering. Mye av dette kunne vært avslørt gjennom grundig lesning av boligsalgrapporten, eller gjennom å lete etter tegn på skader i våtrom, i tak eller i kjeller. Ta gjerne en bygningskyndig person med på visning.

Pass på i budrundene

Enkelte budrunder kan ta av, og du kan bli fristet til å følge på for å sikre deg boligen. Da er det viktig å vite at dersom du kjøper bolig til langt over takst, så kan det være en utfordring å få solgt boligen for samme pris. Du kan også risikere at du i ettertid ser at du kunne kjøpt en annen bolig i samme område til en langt lavere pris.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.