Fra venstre gründer Viktor Tokle og daglig leder Erlend Olsø fra Devico samt Melhus-ordfører Jorid Jagtøyen og banksjef Cecilie Hammond Spark i SpareBank 1 SMN.

Devico vant Eksportørprisen Midt-Norge 2014

Eksportørprisen Midt-Norge ble i dag utdelt for 23. år under Eksportens Dag. Årets vinner ble Devico fra Melhus.

Bak Eksportørprisen står SpareBank 1 SMN, Innovasjon Norge, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO Trøndelag og Trøndelags Europakontor. Målet med prisen er å markere at det gjennom målbevisst satsing og langsiktig tenking er fullt mulig å bli internasjonalt ledende innenfor sitt område med base i Trøndelag.

Prisen ble overrakt av Jorid Jagtøyen, ordfører i Melhus kommune. Vinnerene fikk med seg et kunstverk av Lars Elling, gitt av SpareBank 1 SMN, og et reisestipend fra Innovasjon Norge som dekker reise for to personer fra vinnerbedriften til et utvalgt kontor utenlands som bidrar med to dagers gratis rådgivning.

Juryens begrunnelse

Devico er internasjonalt anerkjent som leverandør av utstyr til kjerneboringsprosesser og avviksmåling av borehull. Gruveselskaper, boreselskaper og selskaper som driver geotekniske undersøkelser etterspør disse produktene i alle verdensdeler.

Devico er lokalisert på Melhus med 42 ansatte som omsetter for ca 53 mill kr i 2014, hvorav 50 mil kr går til eksport.

Juryen legger spesielt vekt på at Devico har skaffet seg en unik internasjonal posisjon med produkter av høy klasse, levert over hele verden. Særlig gjelder dette for leteboring etter mineraler og geoteknisk industri, f.eks. tunnelindustri. Devico er den eneste aktøren i verden som har boreutstyr for gruve- og geoteknikkmarkedet som kan styre og ta kjerneprøver samtidig.

Til tross for denne unike posisjonen er selskapet opptatt av innovasjon og satser stort på utvikling av gyrobaserte måleinstrumenter som forhåpentligvis skal bidra til nye markedsandeler så vel som flere typer boreutstyr.

Juryen legger videre vekt på at Devico har en aktiv CSR-policy som skal være gjenkjennbar uansett, uavhengig av marked.

Eksportørprisen er en honnør til en god internasjonal strategi mot krevende markeder med strenge kvalitetskrav. Juryen håper prisen gir inspirasjon til fortsatt internasjonal suksess basert på teknologi utviklet i Trøndelag.