Fem ting du bør vite om depositumskonto

Flere tusen studenter skal i disse dager leie bolig for første gang. Når du endelig har funnet drømmeleiligheten, må du passe på at betalingen skjer i ordnede former. Depositumspengene skal alltid på en depositumskonto – ikke på utleiers private konto.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 gir deg svar på de fem oftest stilte spørsmålene om depositumskonto:

1. Hva er en depositumskonto?
Det er vanlig at utleier ønsker et forhåndsbetalt beløp – et depositum – som sikkerhet for manglende husleie og mulige skader på leiligheten. Disse pengene settes på en sperret depositumskonto som utleier og leietaker oppretter sammen.

Verken utleier eller leietaker kan ta ut penger av depositumskontoen uten den andres samtykke.

2. Hvordan oppretter jeg depositumskonto?
I gamle dager måtte man møte opp i banken med husleiekontrakten for å etablere depositumskonto. Nå kan du gjøre dette enkelt på nettet.

Det er utleier som velger hvilken bank som skal benyttes til depositumskontoen og som betaler utgiftene for etablering av kontoen. Leietakeren får rentene.

3. Hvor stort bør beløpet være?
Hvor høyt depositumet er, varierer fra utleier til utleier, men det er vanlig at depositumet er tre ganger husleien. Beløpet kan ikke være større enn seks måneders husleie.

4. Hvordan utbetales depositumet?
Hvis leietaker har overholdt leieavtalen skal pengene betales tilbake straks leieforholdet er over. Utleieren gir samtykke og pengene utbetales. Hvis utleier mener å ha krav som kan dekkes gjennom depositumet, må leietaker samtykke for at utleier skal få disse pengene.

5. Hva skjer ved uenighet?
Tvister mellom utleier og leietaker avklares hos Forliksrådet eller Husleietvistutvalget.
Banken kan på visse vilkår utbetale skyldig husleie, dersom utleier kan dokumentere skyldig husleie og leietakeren – etter en frist på fem uker – ikke har brakt saken inn for forliksrådet eller Husleietvistutvalget.

Og du? Husk husleiekontrakt.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.