Høyere avkatning enn på naboens bolig (Foto: Shutterstock)

Hjemme best?

Nordmenn flest tror egen bolig vil gi høyere avkastning enn naboens bolig, skal vi tro årets fondsundersøkelse fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Hele 60 prosent av de spurte tror at egen bolig vil gi høyest avkastning av ulike plasseringsalternativer de neste ett til fem årene, mens 42 prosent mener «eiendom utenom egen bolig» vil gi høyest avkastning (summen kan overstige 100 prosent på grunn av flere svaralternativer).

Det er ikke noe galt i å tro på fortreffeligheten ved egen bolig, men svarene minner mistenkelig om spørreundersøkelser hvor majoriteten anser seg selv som en bedre sjåfør enn gjennomsnittet. Det er mulig at noen av de spurte har tenkt på næringseiendom som «eiendom utenom egen bolig», men resultatene fra undersøkelsen er uansett interessante: Vi tror mest på det vi allerede eier.

Skepsis er sunt, men ikke frykt for det ukjente. De av de spurte som også eide aksjefond trodde nemlig at aksjefond, ikke egen bolig, ville gi den beste avkastningen (61 prosent). Og de har jo faktisk erfart avkastningen fra aksjefond, i stedet for bare å ha lest overskriftene når aksjemarkedene fra tid til annen opplever store svingninger.

Hvis vi ser på boligstatistikken fra Eiendom Norge, som begynner i januar 2003, så har boligprisene frem til i sommer steget med 6,6 prosent per år. I samme periode har avkastningen på Oslo Børs’ hovedindeks vært 15,5 prosent per år. Valg av tidsperiode dette måles over vil selvsagt påvirke hva som kommer best ut. Det finnes perioder der aksjer har gitt stor negativ avkastning og bolig positiv, men over jo lenger perioder vi måler, jo bedre kommer aksjer ut.

Likevel tror majoriteten av de spurte, som altså ikke eier aksjefond, at egen bolig kommer til å stige mest. Og det er ingen forskjell i synet på dette enten de ser ett eller fem år frem. Ikke nok med det: Nordmenn tror faktisk at risikoen i bolig er den samme som for banksparing. Ifølge de spurte er altså «egen bolig» ikke bare den investeringen som gir høyest avkastning, men også den som har lavest risiko!

– Nordmenn ser dermed bort fra finansteorien, som sier at det ikke er mulig å oppnå høy forventet avkastning uten samtidig å påta seg en stor del risiko, uttalte direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen på sine nettsider i sommer.

Prosent av spurte om hvilke spare- eller investeringsformer man tror vil gi høyest avkastning/stige mest i verdi (mørkeblått), og hvilke som vil gi høyest risiko de neste fem år (lyseblått). Svarprosent kan bli over hundre da flere svar kan gis. Kilde: Fondsundersøkelsen 2014, Verdipapirfondenes forening.

Prosent av spurte om hvilke spare- eller investeringsformer man tror vil gi høyest avkastning/stige mest i verdi (mørkeblått), og hvilke som vil gi høyest risiko de neste fem år (lyseblått). Svarprosent kan bli over hundre da flere svar kan gis. Kilde: Fondsundersøkelsen 2014, Verdipapirfondenes forening.

Over tid vinner likevel aksjer, (før beregning av belåningseffekten i boligmarkedet). Det er også naturlig all den tid aksjer representerer eierandeler i bedrifter som driver verdiskapning. En bolig har verdi for den som bor der, eller kan gi leieinntekter for den som leier ut, men den representerer ingen verdiskapning.

En bolig består nemlig bare av en bygning og en tomt. Bygningen vil alltid falle i realverdi (etter inflasjon) på grunn av slitasje og elde. Verdiøkning i egen bolig må da komme fra oppgang i tomteprisen. Og den oppgangen må være kraftig for å kompensere for verdifallet av bygningen, og i tillegg slå verdiskapningen som skjer i aksjer.

Kanskje ikke så dumt å se på hvor tomten ligger før man blir for optimistisk på vegne prisoppgangen på egen bolig.

Om det går dårlig i ett område, kan en bedrift alltids omstille seg og flytte produksjonen eller salget. Tomten som «egen bolig» står på, er det verre med. Alternativt kan du pusse opp for to millioner og håper verdien på boligen din stiger like mye…

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.