Høst og økonomisk ruskevær i vente!

- Nå blir det økonomisk ruskevær, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen. Her får du vite hvorfor.

Her kan du laste ned markedskommentaren for august 2014.

Angela Merkel sa en gang at hun ikke visste hva som kom til å skje, men at “things that can’t go on forever don’t”. Den samme innsikten kan brukes om finansmarkedene.

Argumenter for å selge

Den ekstreme stimuleringen fra den amerikanske sentralbanken med null rente og kraftig pengetrykking er i ferd med å ta slutt. Løfte om null rente og nytrykte penger fra sentralbanken har økt risikoviljen blant verdens investorer og skapt en enestående opptur for nesten alle aktivaklasser de siste 6-7 årene. Risikoen har vært oppfattet som lav som følge av sentralbankenes implisitte løfter. Ulempen er at den kraftige stimuleringen, i kombinasjon med økt regulering av finansmarkedene og banker, trolig har skapt et mer ustabilt finanssystem. Det gjør at finanssystemet er sårbare for sjokk.

Erkjennelsen av at renten snart skal økes i USA, har redusert risikoviljen blant investorer, og nyheter som før ble avfeid som støy blir nå brukt som argument for å selge.

Vi skal inn i en ny periode

Vi tror vi kommer til å se en endring i både kapitalstrømmer og risikovilje utover høsten, med sterkere USD, svakere euro, økende volatilitet og fare for korreksjoner i aksje- og obligasjonsmarkedet. I stedet for å bruke tid på å spå hva som kan utløse korreksjon vil vi heller oppfordre til en erkjennelse av at vi skal inn i en ny periode, og vurdere om det er behov for å gjøre egne porteføljer mer robuste i møte med et mulig ruskevær.

Det vi er ganske sikre på vil skje er at:
  • rentene blir satt svært forsiktig opp i USA slik at lange renter vil forbli relativt lave en god stund,
  • og at det vil bli iverksatt kraftige tiltak i Europa for å svekke euroen videre.

Vekstkraften i de modne økonomier er svekket som følge av en aldrende befolkning og svakere produktivtetsvekst. Det gir en lavere trendvekst i de modne økonomier, og særlig i Europa som har svært lave fødselsrater. Når også kredittvekst er lavere enn det vi hadde i perioden frem til 2007, må vi forvente svak vekst lenge, og mindre gunstig utvikling på sparepengene våre. Når euroen svekkes videre vil det kunne gi en sterkere NOK mot EUR. Frykten for sterkere krone var nok også grunnen til at Norges Bank senket rentebanen såpass mye som de gjorde på forrige rentemøte.

Norges Bank vil nok holde renten lav i mange år fremover.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.