Slik får barna dine en trygg skolevei

Nå skal snart 60 000 spente seksåringer ut på skoleveien for første gang. 600 000 elever er i trafikken hver dag. Slik sikrer du en trygg skolevei.

Skadeforebygger Fred Nilsens har disse rådene:

1. Gå til skolen om du kan!

Det aller beste er å la barna gå til skolen, hvis mulig. Det gir frisk luft og masse mosjon, og gir god trening i trafikken.

Kjører du barna til skolen, kan det være lurt å stoppe bilen et stykke unna skolen og la barnet gå det siste stykket, enten alene eller i følge med andre. En av farene lang veien er nettopp stressede foreldre som svinger bilen inn foran skoleporten for å sette av egne barn.

2. Øv på skoleveien

Øv på skoleveien sammen med barna. Det beste er å øve når dere likevel er på vei til og fra skolen, men går ikke det, kan dere øve i helger og om ettermiddagen i stedet.

Tar barna skolebuss, øver dere på å gå til bussholdeplassen og på å vente rolig til bussen har stoppet. Øv også på å krysse veien etter at bussen har kjørt.

3. Lag følgegrupper

Lag følgegrupper der de voksne samarbeider om å følge barna til skolen hver sine dager.

4. Kan barna sykle?

Skolene har ulik praksis på om de tillater barna å sykle eller ikke. Barna bør uansett være 10-12 år gamle før de sykler alene. Enkelte skoler krever at barna har «sykkel-lappen» før de får sykle alene, det er i grunnen en god praksis.

Uansett – husk sykkelhjelm!

5. Krev en tryggere skolevei!

Det er kommunen som har ansvar for barnas skolevei. Ta det opp med skolen, foreldreutvalget eller skriv et brev til kommunen hvis du mener barnas skolevei er farlig.

Tiltak som økte fartskontroller, fartsdumper eller endret fartsgrense kan ha mye å si for barnas sikkerhet. Er skoleveien spesielt farlig eller vanskelig, kan barna dessuten ha rett til skoleskyss.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.