Har du lånt penger fra firmaet?

Det obligatoriske spørsmålet er da: Er det utarbeidet låneavtale? Enten svaret er ja eller nei, så har du en liten jobb som må gjøres – så fort som mulig.

Uten låneavtale risikerer du at skatteetaten ikke mener dette er et reelt lån, men enten lønn eller utbytte. Da er det klart at en skriftlig låneavtale tillegges forholdsvis stor vekt, uten at dette er avgjørende alene. Med nye regler fra 01.01.2015 bør eksisterende avtaler justeres.

Ny låneavtale

Et helt typisk case er at det foreligger en mellomregningskonto, som du bruker til å belaste private utgifter. Saldoen øker fra år til år, og det blinker røde varsellamper hos ligningsmyndighetene. Selskapet får kontroll, og ligningsmyndighetene omklassifiserer dette til lønn for deg med tilleggsskatt. Selskapet ilegges arbeidsgiveravgift med tilleggsavgift.

Hvis du ikke har tenkt å tilbakebetale mellomværendet, så er dette helt greit! Tar du ut penger fra selskapet skal det skattlegges som utbytte, lønn eller tilbakebetaling av innbetalt kapital. Er dette imidlertid et reelt lån, så få dokumentasjonen på plass:

 • Notoritet
  – dvs. etterlevelse og etterprøvbarhet i selskapets regnskap, ligningspapirer og din egen selvangivelse
 • Styrebehandling eller behandling i generalforsamling
 • Opprett låneavtale som inneholder:
  – lånebeløp,
  – rentesats,
  – sikkerhet,
  – tilbakebetalingsplan,
  – personlig heftelse for beløpet, uten betingelser,
  – og bruk låneramme hvis mellomregningskonto.

Og det viktigste – etterlev låneavtalen!

Eksisterende låneavtaler må tilpasses

Ta en liten gjennomgang av låneavtalen, og få justert disse med virkning fra 01.01.2015.

Skattedirektoratet har nemlig endret oppfatning i forhold til hvilken rente som skal legges til grunn ved beskatning av renter for lån fra selskap til aksjonær. Det har tidligere vært akseptert at normrente kan legges til grunn. Skattedirektoratet er imidlertid nå snudd, og uttalt at renten på lån fra selskap skal settes lik markedsrente, og ikke lik normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold.

Denne endrede praksisen skal først praktiseres fra og med inntektsåret 2015. Differansen mellom markedsrente og faktisk rente vil da være skattepliktig.

For inntektsår før 2015 vil det ikke aktuelt for ligningsmyndighetene å foreta endringer av ligningen, dersom normrente er avtalt. Imidlertid kan det være fornuftig å ta en gjennomgang av låneavtalen nå i høst, og få justert avtalen med virkning fra 01.01.2015.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.