Småbarnsfamilie (Foto: Shutterstock)

Ikke sett hus og hjem på spill

De fleste baserer familielivet på inntektene til begge forsørgerne. Hvis én dør forsterkes tapet ved at inntekten forsvinner, samtidig som utgiftene forblir omtrent de samme. Da kan livsforsikring utgjøre en viktig forskjell.

En livsforsikring tar ikke bort sorgen ved at noen faller fra, men den kan redusere de økonomiske konsekvensene. En inntekt mindre kan gjøre det vanskelig for den som blir igjen å betjene boliglånet. Forsikring kan være avgjørende for at familien kan fortsette å bo i dagens bolig.

Fortsatt bo i dagens bolig

For at de etterlatte skal kunne opprettholde samme levestandard som før er det viktig å tenke gjennom de økonomiske konsekvensene ved død.

Livsforsikring gir den som sitter igjen et engangsbeløp som kan benyttes til å nedbetale hele eller deler av boliglånet. Den etterlatte får dermed muligheten til å beholde boligen, og unngå økonomiske problemer i en ellers vanskelig periode.

For familier med barn er det en ekstra trygghet at de fortsatt kan bo i samme hus og leke med de samme naboungene. I tillegg til å fortsette på samme barnehage/skole og fritidsaktiviteter.

Økonomien vil ikke være begrensningen for at livet skal gå videre i den sorgen det er å miste partneren, og for barna å miste en av foreldrene.

Sikre familien økonomisk

Du kan ha livsforsikring både gjennom arbeid, medlemskap i en fagforening og individuelt. Ved dødsfall blir det utbetaling fra alle forsikringene. Vi anbefaler alle å ha en livsforsikring som dekker total gjeld.

Fire gode grunner til å ha livsforsikring:

  • Forhindre at de etterlatte blir sittende igjen alene med alle utgiftene og forpliktelsene
  • Kan velge hvem som skal motta utbetalingen (ektefelle/samboer, barn eller andre)
  • Utbetaling ved dødsfall – uansett årsak
  • Utbetalingen er skattefri

Det ligger mye omtanke og kjærlighet i å hindre at dine nærmeste blir sittende alene tilbake med alle låneutgiftene og forpliktelsene om du skulle falle fra. Med livsforsikring vil ikke økonomien være begrensningen for at livet skal gå videre i den sorgen det er å miste partneren, og for barna å miste en av foreldrene.

Vi hjelper deg med løsninger som sikrer at du kan beholde huset – selv om det oppstår uforutsette endringer i livet ditt. Du kan bestille møte med en rådgiver , ringe oss på 07300 for en uforpliktende samtale, eller du kan trykke på knappen under her for å beregne pris og kjøpe forsikring på nett.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.