Klarer du deg med halv inntekt?

Hvis du blir arbeidsufør vil du ikke få samme inntekt som når du er i arbeid. Det er flere hendelser som gjør at du kan blir arbeidsufør; sykdom eller ulykke. Den “nye” situasjonen vil være tøff i seg selv – og enda tøffere om du får halvert inntekten med utbetaling kun fra folketrygden.

Blir du syk eller utsatt for en ulykke og må slutte å jobbe vil du ikke få samme inntekt som i dag. Det å bli arbeidsufør kan faktisk bety halvering av lønnen din. Men utgiftene dine halveres ikke. Vet du hva som skjer med din inntekt? Kan du fortsatt betale dagens utgifter; boliglån, kommunale avgifter, strøm, mat, barnehage/SFO, forsikringer og alle andre utgifter. Hvis ikke – hva skal du kutte på?

Mange som rammes

De aller fleste tenker at arbeidsuførhet ikke vil ramme meg. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 40 % sannsynlig at en kvinne på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene. Mens det er 35 % sannsynlig at en mann på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene. Med andre ord – det er mange som rammes.

halv inntekt

I Norge er vi heldige som har gode ordninger for de som ikke lenger kan jobbe. Hvis du i dag har en inntekt på kr 500.000 og blir arbeidsufør får du 50 % av dette i uførepensjon fra NAV. Eller sagt med andre ord; halv inntekt. Og det får du så lenge du er arbeidsufør! Er inntekten din høyere vil gapet mellom hva du tjener i dag og hva du får som arbeidsufør bli større.

Forsikring gjennom arbeidsgiver

Uføredekning fra arbeidsgiver kommer i tillegg til uførepensjon fra NAV. Det gir ekstra økonomisk trygghet. Men husk at arbeidsgiver kan gjøre endringer i forsikringsdekninger for sine ansatte. I tillegg skifter vi arbeidsgiver oftere enn før, og det er ikke sikkert at din nye arbeidsgiver vil ha samme forsikringer som du har i dag. Har det i mellomtiden skjedd noe med helsen din som gjør at du ikke får kjøpe uføredekning – sitter du igjen med kun utbetalingen fra folketrygden.

En som er ansatt i kommunal sektor har 66 % uførepensjon gjennom arbeidsgiver. Hvis dagens inntekt er kr 500.000 får en ved arbeidsuførhet samlet ”inntekt” fra NAV og arbeidsgiver på kr 330.000.

Klarer du å betjene utgiftene dine med den ”nye” inntekten? Hvis ikke bør du ordne deg med en uførepensjon for å redusere inntektsgapet. Uførepensjon er spesielt viktig for deg som bor alene og ikke har noen og dele utgiftene med.

Det er mange arbeidstakere som har uførepensjon gjennom arbeid. Men ikke alle. Har du det? Hvis ja – hvor stor del av dagens lønn får du utbetalt? Og når kommer den til utbetaling? Dette er viktig å sette seg inn i. Informasjon kan du finne på lønnsslippen din, forsikringsavtale fra arbeidsgiver eller ved å kontakte Personalavdelingen hos din arbeidsgiver.

Sikre inntekten din!

Vi anbefaler alle våre kunder å sikre inntekten sin ved å ha en egen uførepensjon. En forsikring som en selv råder over og betaler for. Den vil gi utbetaling i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver.

Uførepensjon gir utbetaling både ved midlertidig og varig uførhet – så lenge det er behov.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.