Nytt samarbeid med UT Prosjektet

- Vi ønsker å forsterke oss som en god bank for selskaper med internasjonale kunder og leverandører. Vi har derfor valgt å inngå et samarbeid med UT Prosjektet, som fokuserer på bedrifter som vil satse internasjonalt og i markeder hvor teknologi er etterspurt, sier konserndirektør Vegard Helland.

SpareBank 1 er allerede en betydelig aktør som bidrar sterkt til nyskaping gjennom Partnere for Nyskaping, og som stor investor i de lokale investeringsfondene Viking Venture, ProVenture, Midvestfondene, Sinvent og Salvesen & Thams. I tillegg har vi vårt eget investeringsselskap SpareBank 1 SMN Invest og en corporate finance-avdeling i SpareBank 1 Markets som gjennomfører emisjoner i tidligfaseselskaper. Kommersialisering av teknologi er en av de store utfordringene for disse selskapene.

– UT Prosjektet er et praktisk orientert prosjekt som hjelper slike bedrifter og som lager et miljø rundt dem med selskap som har like utfordringer og kan derigjennom bidra til erfaringsutveksling og finne suksessformler hos de som har lyktes i å identifisere muligheter som finnes, sier Helland.

Trondheimsregionen er i dag Norges teknologiregion nr. 1, og et lokomotiv for hele Trøndelag. Regionen har over 500 teknologiselskap med nesten 10.000 ansatte som omsetter for over 13 milliarder kroner årlig. Ingen annen region i Norge har flere spinoffs fra universitets- og forskningsmiljøene.

– Vi har fortsatt stort potensial i å finne bredere anvendelser og nye markeder for alle de gode idéene og teknologiene som skapes i Midt-Norge. OECD påpeker at det komparative fortrinnet i vår region er forsknings-, utviklings- og utdanningsinstitusjonene NTNU og Sintef, og det er et betydelig potensial som ikke blir tatt ut. Samarbeidet med UT Prosjektet er et av virkemidlene for å bidra til å ta ut dette potensialet, sier Helland.