10 forslag i statsbudsjettet du vil merke i lommeboka

Det er store milliardbeløp og viktige prioriteringer det dreier seg om når statsbudsjettet legges fram. Når vi ser bak tallene, er utslagene små for de fleste, mens noen grupper vil oppleve store endringer.

Forslagene som gir størst utslag i nordmenns privatøkonomi:
  1. Lavere formueskatt. Om lag 100.000 færre vil betale formueskatt neste år når innslagspunktet økes fra 1,0 til 1,2 millioner samtidig som skattesatsen reduseres fra 1,0 til 0,75 prosent.
  2. Lavere inntektskatt. Økning i minstefradrag for lønn, trygd og pensjon utover vanlig lønnsjustering. Færre får toppskatt når innslagspunktet økes med 7500 kroner utover vanlig lønnsjustering, til 534.900 kroner. Redusert marginalskatt og trygdeavgift.
  3. Samlet skattelette for en lønnsmottaker med vanlig inntekt og formue ligger på under tusenlappen.
  4. Skatteklasse 2 for ektepar forsvinner. Rundt 70.000 ektepar mister en skattefordel på vel 6000 kroner.
  5. Frikortgrensen øker fra under 40.000 til 50.000.
  6. Lavere bilavgifter. Omregistreringsavgiften for bil kuttes med 35 prosent. Engangsavgiften for MC og snøscooter reduseres mens årsavgift for campingvogn fjernes.
  7. Grensen for momsfri netthandel i utlandet heves fra 200 til 500 kroner.
  8. Studiestøtten til studenter øker noe mer enn prisveksten til 100 920 kroner. Støtte til bygging av 1500 nye studentboliger. Økt rentepåslag gjør studielånet noe dyrere.
  9. Uføre får skatteskjerping ved at uføreytelsene skal beskattes som vanlig inntekt. Barnetillegget i uføretrygden legges om og betyr i praksis at mange får et lavere tillegg.
  10. Enslige forsørgere får redusert antall år det er mulig å motta overgangsstønad.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.