10 ting å passe på ved flom og store nedbørsmengder

Flom og store nedbørsmengder herjer for tiden i Norge. Bor du i flomutsatte områder, må du følge med på meldinger fra lokale myndigheter – følg også med på nyhetene.

Dersom du opplever skader, kan du ringe oss på telefon 02300. Du kan også melde skade på nettet.

Råd fra skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring, Fred Nilsen:
  1. Følg med på vær- og flomvarsler i ditt område.
  2. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
  3. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  4. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
  5. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  6. Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
  7. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  8. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  9. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  10. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Kilde: http://www.naturskade.no/

Om naturskader

I en situasjon med flom vil man kunne oppleve både naturskade og andre skader. En skade som er definert som en naturskade (likt for alle forsikringsselskapene) har en fast egenandel på 8 000,- kroner. På øvrige skader blir det trukket den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset ditt. Mer om naturskade her.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.