Fersk undersøkelse: Folk er superoptimister på boligpriser

På ett år har folks forventninger til økte boligpriser steget med hele 25 prosentpoeng. – Vi nordmenn er superoptimister når det kommer til boligpriser, sier boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1.

EiendomsMegler 1s Boligmeteret for oktober viser at 53 % forventer høyere boligpriser om 12 måneder, opp fra 28 % i fjor. Andelen som forventer lavere boligpriser har sunket fra 31 % i fjor til 6 % i år.

– Det er stor sannsynlighet for at boligprisene vil fortsette å stige fremover, sier Nymark. – Lav rente og et godt arbeidsmarked bidrar til at folk flest er optimister. Men vi må ikke glemme at lavere oljepriser kan bidra til å dempe prisoppgangen. Vi tror derfor på moderat prisstigning fremover.

Hvor bor optimistene?

Det er i Oslo og Akershus man finner flest «optimister». Her forventer mer enn 6 av 10 stigende boligpriser. Ikke langt etter følger østlandsfylkene Telemark, Vestfold og Buskerud.

– Dette er ikke overraskende. Oslo og Akershus har i mange år vært det sterkeste pressområdet med stor tilflytting. Boligbyggingen har ikke klart å holde følge med befolkningsveksten og dette bidrar til fortsatt sterk prisvekst, forteller Nymark.

Andelen av befolkningen som forventer uendrede priser er 41 %, det samme som i fjor.

Kjøpe eller selge først?

”Kjøpe eller selge først?” er et spørsmål som på en god måte måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Det vil si at jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Andelen som ønsker å selge først er nå 42 %, ned 5 prosentpoeng fra forrige måling i juni.

– Dette bekrefter at boligkjøperne nå blitt mer optimistiske, sier Nymark og peker på at det også er en økende andel som nå vil kjøpe først.

Fire råd til deg som skal kjøpe bolig
  1. Det er fortsatt et godt råd å selge boligen du nå har før du kjøper ny. Da vet du hva du har å rutte med. Be megler nøkternt vurdere din eksisterende boligs verdi og hvor lettsolgt den er.
  2. Sørg for å ha et gyldig finansieringsbevis fra banken din før du starter budgivning.
  3. Ikke strekk deg for langt i budrunden på ny bolig.
  4. Bruk den tiden du trenger for å bestemme deg. Det er et stort utvalg av boliger, og det er ingen grunn til å forhaste seg. Men husk at de beste boligene går først.

Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Norstat med et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer i perioden 13. – 17. oktober 2014.

Last ned EiendomsMegler 1 BoligMeteret – oktober 2014.

Fakta om EiendomsMegler 1:

EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.