Statsbudsjettet: Mange ønsker tiltak for unge i boligmarkedet

- Forventningene er store til at det kommer tiltak i statsbudsjettet som gjør det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. Folk ønsker en kraftig forbedring av Boligsparing for ungdom (BSU) og lavere egenkapitalkrav for boliglån, sier fersk forbrukerundersøkelse.

Svært høye boligpriser gjør inngangsbilletten til boligmarkedet i dyreste laget for mange unge. Ny undersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 viser bred oppslutning om tiltak for å hjelpe unge til å få kjøpt sin egen bolig. Seks av ti svarer i undersøkelsen at de vil heve beløpsgrensen for sparing med skattefradrag til bolig. Bare én av ti synes dagens maksimale sparebeløp i BSU på 200.000 kroner er passe. Unge voksne er i større grad enn de eldre positive til en økning av beløpsgrensen i BSU.

Viktig signal

Både årlig og maksimalt sparebeløp i BSU ble justert noe opp for under behandlingen av forrige statsbudsjett. Likevel er forventningene store til at regjeringen fortsetter å forbedre BSU for å holde tritt med stigende boligpriser.

– Det er et tydelig ønske at BSU må bli mye bedre. En ny heving av beløpsgrensen for BSU er et viktig signal til unge om at sparing er veien å gå for å komme inn på boligmarkedet, mener Gundersen.

Håndslag til unge

Undersøkelsen viser samtidig at godt over halvparten av de spurte ønsker å senke kravet til egenkapital ved lån til bolig. I følge retningslinjene fra Finanstilsynet skal bankene i hovedsak kreve 15 prosent egenkapital ved lån til bolig.

Undersøkelsen viser at de fleste som vil senke kravet til egenkapital mener at 10 prosent er et rimelig nivå.

– Lavere krav til egenkapital vil uten tvil være et solid håndslag til unge som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, sier Gundersen.

Om undersøkelsen: Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse med et landsrepresentativt utvalg på 1.021 personer i perioden 9. – 16. september 2014.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.