Trygghet for det kjæreste du har

Alle foreldre gleder seg over å se barna sine vokse opp. Bare noen få ser enda lengre frem. Det er viktig å stoppe opp og tenke over hva som kan skje barna våre. Og hvis det først skjer noe – hvordan vil det påvirke familien, og familiens og barnets økonomi?

På de fleste barneforsikringene dekkes ”uhell” både ved sykdom og ulykke, men ikke på alle. Det er langt større fare for at barn blir rammet av en alvorlig sykdom enn ulykke.

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlig ulykke eller sykdom. Men for de som rammes har det vist seg at forsikringsordningene har vært viktige for barnets økonomiske fremtid.

Til hjelp – både for foreldrene og barnet

Barneforsikring har som formål å hjelpe foreldrene i en vanskelig situasjon – når hverdagen ikke er som den var i går. I tillegg skal den være med å sikre barnets fremtid slik at det til tross for alvorlige hendelser i barne- og ungdomsårene kan leve et liv med samme kvaliteter som andre jevnaldrende.

Foreldrenes økonomi

Mens barna er under foreldrenes omsorg og ansvar vil et alvorlig sykt eller skadet barn kunne medføre store konsekvenser for hele familiens liv. Dette gjelder forhold som økonomi, tid til rådighet og grunnleggende prioriteringer.

Vi har heldigvis gode offentlige støtteordninger som trer i kraft i slike situasjoner. Men mange har likevel følt behov for mer penger, mer avlastning og mer tid sammen med barnet enn det som de faktisk har. I en slik situasjon vil en barneforsikring være til stor hjelp.

Barnets økonomiske fremtid

Når barnet vokser opp og skal ta ansvar for eget liv endrer utfordringene karakter. Alle har en grunnleggende sikring gjennom Folketrygden. Unge som blir uføre før de har begynt i arbeid kan ikke forvente å få andre ytelser fra Folketrygden utover minstepensjon. I dag ligger utbetalingene på litt i overkant av kr 200.000 pr. år. Og det skal de leve av resten av livet!

Derfor er det viktig å sikre den fremtidige arbeidsevnen ved å ha en uføredekning som gir økonomisk bistand i tillegg til folketrygden.

Økonomisk trygghet

Barna våre er det kjæreste vi har, og vi ønsker de alt godt. Vi ønsker at de skal kunne være med på det de selv vil og det som vennene deres gjør – uten at økonomien setter grenser.

Ved valg av forsikring er det viktig å ta stilling til hvilke elementer som dekkes og hva som er viktig for dere. Vi anbefaler at dere velger en forsikring som gir dekning for sykdom, ulykke og arbeidsuførhet. I tillegg til at dere velger en forsikring med høye forsikringssummer.

Ønsker du at barnet ditt skal være økonomisk sikret – både nå og i fremtiden – om uhellet først skulle være ute? Da kan barne- og ungdomsforsikring være løsningen!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.