Forsikring sikret datterens økonomiske fremtid

Mange barn blir hvert år alvorlige syke eller utsatt for ulykker. Men selv med et fantastisk helsevesen glemmer mange hvilke økonomiske konsekvenser tragediene kan føre med seg.

– En familie hadde en datter med alvorlig epilepsi og et komplisert sykdomsbilde. De var i en vanskelig situasjon, men vi kunne heldigvis bekrefte at de var dekket av forsikringen. Når en sykdom gir en invaliditetsgrad utbetaler vi i henhold til den graden, forteller oppgjørskonsulent Annelie Kristensson i SpareBank 1 Forsikring.

– Alle vurderinger blir kvalitetssikret av rådgivende barnelege, og så snart en vurdering er gjort prøver vi så godt vi kan å foreta et raskt oppgjør.

Selv om stadig flere nordmenn forsikrer barna sine, er det fortsatt mange som tenker på forsikringer som regninger som fyller opp postkassen. Vi tror at barna våre er sikret både behandling og erstatning gjennom Staten, og vi tenker at, nei – det skjer ikke meg. Det skjer ikke oss. Men det skjer jo med noen.

Fikk utbetalt nesten 1,3 millioner

Når Annelie og hennes kolleger skal beregne hvor stor utbetaling et barn og dets familie skal få, er det flere faktorer som spiller inn. Er du mamma eller pappa til et sykt eller skadet barn, kan du ha krav på å få utbetalt dagpenger under sykehusinnleggelsen. Barnet ditt kan også få en engangsutbetaling dersom de får en sykdom eller skade som de har resten av livet – altså en varig medisinsk invaliditet. Alvorligheten av sykdommen eller skaden er avgjørende for hvor mye barnet får utbetalt.

Jenta med epilepsi fikk konstatert 50 prosent invaliditet, noe som sikret henne 15 G, eller nærmere 1,3 millioner kroner som hun kan bruke når hun blir myndig. Hvert sykdomstilfelle vurderes individuelt fordi diagnosen kan utvikles forskjellig hos hvert barn.

– Vi har dessverre også en del barn som får kreft, og i slike tilfeller får foreldrene en engangsutbetaling på ca 350.000 kroner når sykdommen blir konstatert*. Det er penger som kan gjøre livet litt lettere og som du ikke ville fått uten forsikring, sier hun.

*Engangsutbetaling ved konstatert kreft gjelder for forsikringer som er kjøpt etter 28. november 2011.

Utbetaling ved sykdom og ulykke

Skulle barnet ditt trenge tannbehandling etter fylte 18 på bakgrunn av en tidligere skade, eller brekke beinet og ha behov for fysioterapi i ettertid, vil en barneforsikring også dekke dette. Velger du derimot å legge til uførepensjon i forsikringen vil barnet ditt, dersom han eller hun blir ute av stand til å delta i arbeidslivet, motta en månedlig utbetaling frem til fylte 67 år. En utbetaling som sikrer dem mot et liv på liten pensjon fra folketrygden.

Uansett hva slags dekning du velger, bør du også sørge for at barneforsikringen inkluderer både sykdom og ulykker, og at den ikke er begrenset til et lite utvalg sykdommer.

– Hos oss inngår de fleste sykdommer som kan gi en medisinsk invaliditetsgrad i forsikringen. Det er kun noen få diagnoser som er spesifikt unntatt i vilkårene, forteller Annelie.

Eksempler på diagnoser som dekkes under forsikringen er cøliaki, diabetes, astma og allergi, som er blitt ganske vanlige diagnoser de senere årene.

- Vi dekker ikke bare noen få sykdommer, men gir utbetaling ved de fleste diagnoser som gir varig medisinsk invaliditet. Det er dette som gjør barneforsikringen fra SpareBank 1 unik, avslutter Annelie med et smil.

BARNEFORSIKRING FRA SPAREBANK 1
  • sikrer barnet ditt en engangsutbetaling ved sykdom og ulykke ved varig medisinsk invaliditet som for eksempel cøliaki og diabetes 1
  • gir deg engangsutbetaling ved kreft*
  • gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold
  • gir deg ekstra pengestøtte dersom hjelpestønad fra NAV er innvilget*
  • gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
  • gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler
  • gir deg betalingsfritak ved foresattes død*
  • gir deg utbetaling ved død

I tillegg kan du utvide forsikringen med uførepensjon og/eller uførekapital for å gi barna en trygghet inn i voksen alder.

*Gjelder for forsikringer som er kjøpt etter 28. november 2011.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.