Sparing til pensjon (Illustrasjonsbilde: Shutterstock)

Investeringsvalg og avkastning

Vi i SpareBank 1 er svært komfortable med å ha levert bransjens beste avkastning på pensjon, før gebyr og honorar, de siste 5 årene. Men det bekymrer oss at så mange ikke har tilpasset sin pensjonsprofil.

Pensjonsprofilen som ansatte velger påvirker i høyeste grad størrelsen på pensjonenen den dagen den skal utbetales. Forskjellen er faktisk så stor at 1 % høyere årlig avkastning gjennomsnittlig fra man er 25 år til man tar ut pensjon fra 67 år kan det bety 25-30 % høyere pensjonssaldo.

Undersøkelser viser at nordmenn mener de bør ha mellom 70 og 75 % av lønna i pensjon. Realiteten er en annen. For flere hundre tusen nordmenn vil pensjonen bli mellom 50 og 55 % av lønn inklusive folketrygd. Mange blir dermed både overrasket og skuffet. Derfor er det viktig å skaffe seg oversikt over pensjon fra både folketrygd og fra arbeidsgiver, i dag, slik at man får vurdert hvor mye man må spare ved siden av.

Bør tilpasse pensjonsprofil

Ca 60 % av bedriftene velger en moderat oppstartsprofil med 50 % i aksjefond og 50 % i renter for sine ansatte. Dessverre er det bare rundt 7 % av ansatte som endrer, og dermed optimaliserer, sin oppstartsprofil for pensjon. Spesielt de yngre ansatte blir da liggende med for liten aksjeandel i forhold til sin alder og går dermed glipp av meravkastningen aksjefond gir over tid.

SpareBank 1 har siden høsten 2013 tilbydd fondsprofilen Alderstilpasset, hvor man har plassert sin pensjonskapital i 100 % aksjefond frem til man er 40 år, for så å trappe ned risikoen årlig til man har 20 % i aksjefond og 80 % i renter fra 67 år. Denne profilen kan nå velges av bedriftene ved etablering av pensjonsavtale. Fordelen for de ansatte er at man slipper å tenke på om man har for lite eller for mye aksjefondsandel i forhold sin alder.

Lønnsomt å samle avtalene

Det er bedriften som betaler forvaltningskostnadene for de ansatte. Når en ansatt slutter, blir det utstedt et pensjonskapitalbevis og man får også tilbud om å fortsette sparingen. Da først må man selv betale forvaltningskostnadene. Har man flere mindre pensjonskapitalbevis kan det være økonomisk å slå disse sammen.

Kilde: FAFO

Kilde: FAFO