Kan det bli 0% styringsrente også i Norge?

Styringsrentene ble overraskende kuttet helt til 0% i Sverige i forrige uke. I Euroområdet er styringsrenten 0,05%. I Norge vil veksten neste år svekkes betydelig når oljeinvesteringene faller. Kan styringsrenten bli 0% også i Norge?

Gjeldsvekst bremser rentekutt

Norges Bank har uttalt at om de ikke også hadde et ansvar for å sikre finansiell stabilitet, så ville styringsrenten allerede vært lavere i Norge enn dagens 1,5 %. Det som gjør at Norges Bank holder igjen på rentekutt er at gjelden øker i husholdningene. Gjeldsveksten blir forsøkt bremset ved at bankene er pålagt økt egenkapital, og at de som kjøper bolig må ha høyere egenkapital.

Kan andre tiltak enn renten dempe gjeldsveksten?

Sveriges Riksbank har til nå argumentert for å holde renten litt høyere for å unngå for sterk kreditt- og boligprisvekst. Men, etter at prisveksten viste seg å bli mye svakere enn det det den svenske sentralbanken så for seg, kuttet de renten til 0%. Med 0% styringsrente etterlyste Sentralbanken andre tiltak for å bremse kredittveksten, og pekte på skattefradrag for gjeldsrenter og gunstig beskatning av bolig som to tiltak en kan gjøre noe med for å gjøre det vanskeligere og dyrere å låne.

Hva med Norge?

På kort sikt er det ikke behov for lavere renter i Norge. Prisveksten er nær Norges Banks inflasjonsmål om 2,5% inflasjon, og kronekursen er svak. Svak kronekurs øker prisen på det vi importerer, og er til hjelp for eksportbedrifter. Det er også behov for å kjøle ned lønns- og kostnadsveksten i norsk økonomi etter mange år med kraftig vekst. Men, hva gjør Norges Bank hvis prisveksten skulle falle kraftig, eller kronekursen styrke seg kraftig?

Siden Norges Bank har ansvar både for inflasjon og finansiell stabilitet, vil behov for lave renter for å nå inflasjonsmålet måtte avveies mot hensynet til finansiell stabilitet. Andre virkemidler bør da vurderes, for å gjøre avveiningen lettere for Norges Bank. Å øke kapitalkrav til banker er ikke åpenbart rett medisin. Dagens regulering av banker gjør at bankene gir boliglånskunder billige lån, mens lån til bedrifter blir dyrere. Skulle det blir behov for å senke renten for å hjelpe bedrifter, vil det kunne føre til enda høyere gjeldsopptak i husholdningene. Andre virkemidler for å dempe gjeldsvekst og dempe overinvestering i bolig bør i en slik situasjon vurderes.

Vær beredt!

Vi mener at det ikke er behov for lavere renter nå, siden inflasjonen er nær målet og valutakursen svak. Men, med svak utvikling i våre naboland, må vi forberede oss på en situasjon der styringsrenten også i Norge kan bli kuttet mot 0%. Skulle det skje, må andre virkemidler enn renter tas i bruk for å sikre finansiell stabilitet.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.