Ny rapportering innføres 1. januar. Er du forberedt?

Nå samles rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i en ny a-melding.

Fra 1. januar samles rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles i en ny a-melding. Denne meldingen skal sendes av arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn og ytelser.

Fem skjemaer samles i ett felles skjema

A-ordningen går kort sagt ut på at fem skjemaer samles i ett felles skjema. Dette nye skjemaet har fått navnet a-meldingen, og skal leveres for hver måned hvor foretaket har utbetalt lønn eller er registrert med ansatte.

De største endringene, foruten at alt samles i ett skjema, er at det skal rapporteres en del personalopplysninger, de gamle lønns- og trekkoppgavekodene erstattes med langt mer detaljerte spesifikasjoner og i tillegg skal det rapporteres oftere.

Følgende skjemaer erstattes av a-meldingen:

 • Lønns og trekkoppgaven
 • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns og trekkoppgaven
 • Melding til Aa-registeret
Innhold i a-meldingen

Det skal leveres én a-melding med opplysninger om alle arbeidstakere og arbeidsforhold. I a-meldingen skal arbeidsgiveren opplyse om blant annet:

 • Startdato for arbeidsforholdet
 • Sluttdato for avsluttet arbeidsforhold
 • Den ansattes yrkeskode, arbeidstidsordning, stillingsprosent og andre «faste» personaldata
 • Timer arbeidet (timelønnede)
 • Lønnsytelser mv (spesifisert)
 • Fradrag i lønnsytelser (kontingent, pensjonsordninger mv)
 • Opplysninger om permisjon og permittering på minst 14 dager
 • Utført skattetrekk

For virksomheten skal det i tillegg gis en samlet oversikt over arbeidsgiveravgiften som skal betales.

Elektronisk levering

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Dette kan skje direkte fra lønnssystem eller fra Altinn. Levering fra lønnssystem er klart å anbefale, da dette er tidsbesparende og reduserer risiko for feil i innrapporteringen.

En konsekvens av a-ordningen er at kvaliteten på lønnskjøringene må være høy. I motsatt fall vil a-meldinger bli avvist i systemene, og dertil merarbeid for å finne feil og mangler.

Vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er klare til januar 2015, men er din bedrift klar? Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med grete.garberg@smnregnskap.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.